0 av 0 för ""

Geografisk IT ger bättre beslutsstöd åt Parkeringsbolaget

På uppdrag av Parkeringsbolaget i Göteborg har Sweco tagit fram vektoriserade kartor över alla parkeringsplatser, biljettautomater och p-skyltar i Göteborg.

Parkeringsbolagets verksamhet blir alltmer komplex med mindre ytor för ett växande parkeringsbehov. Detta ställer allt större krav på grunddata och beslutsstöd. Genom det här projektet kvalitetssäkras geografiska grunddata i en form som ger Parkeringsbolaget helt nya möjligheter jämfört sina gamla ”döda kartor”.

– Vår nya kartdatabas, som Sweco har hjälpt oss att ta fram, kan vi koppla ihop med våra övriga verksamhetssystem, utföra analyser på samt kombinera med andra aktörers kartinformation och detta utgör en grund för att vi ska kunna ta bättre verksamhetsbeslut, säger Åsa Friis, Bygg & Förvaltningschef på Parkeringsbolaget.

En stor fördel med de vektoriserade kartorna är att varje p-plats blir ett objekt som kan kombineras med information från vilka andra databaser som helst, till exempel bakgrundskartor från Stadsbyggnadskontoret. På så sätt minimeras dubbelarbete. Information om parkeringsplatserna kan även föras över per automatik till Parkeringsbolagets övriga system, vilket inte var möjligt tidigare.

Tidigare ritade Parkeringsbolaget egna parkeringskartor i PixEdit, som i realiteten fungerade som manuellt ritade papperskartor fast i digital form och som inte kunde kombineras med annan information.

Katarina Brunosson, katarina.brunosson@sweco.se Telefon:+4631628038