0 av 0 för ""

GIS viktigt redskap i släckningsarbetet

Geografiska informationssystem, GIS, är till stor nytta när det gäller att inhämta, bearbeta, analysera och presentera data. Mats Berggren, en av Swecos GIS-specialister, arbetade under sommaren tillsammans med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, MSB, och berättar mer om hur GIS användes för att samordna släckningsarbetet vid skogsbränderna.

Mats Berggren har arbetat som GIS-konsult på Sweco sedan 2009, och i sitt arbete använder han geografisk IT i en mängd olika syften och för olika verksamheter.

– GIS handlar bland annat om att sätta information på kartan, för att göra den mer begriplig. Man kan få en överblick över resurser och se relationen mellan olika objekt. Det är till stor nytta när man arbetar med stora mängder data, säger Mats.

Under sommarens skogsbränder i Sverige var GIS ett viktigt redskap för att sammanställa information om var det brann och hur släckningsresurserna kunde användas mest effektivt. Mats Berggren avlastade MSB genom att resa till Karlstad och hjälpa till på plats.

– Under arbetet med skogsbränderna samlade vi in mycket information på flera olika sätt. Bland annat fick vi sammanställningar av brandlarm från SOS Alarm, och från helikoptrarna som loggade information om de områden de flög över. Vi kunde även använda satellitbilder för att kartlägga vissa områden.

Informationen som samlades in användes för att löpande kunna rapportera det aktuella statusläget för skogsbränderna, och skapa uppdaterade kartor över omfattningen av brandarealen.

– Medarbetarna på MSB är väldigt duktiga på GIS, men tempot var högt under arbetet med skogsbränderna, och därför behövdes assistans. Min roll som konsult var främst att avlasta ordinarie GIS-personal. Jag kunde även tolka behov i verksamheten, vilket bland annat ledde till att myndighetens GIS-enhet snabbt skapade en intern karttjänst till en av staberna.

Den interna karttjänsten möjliggjorde för staben att löpande kunna visa resurser på kartan, till exempel helikoptrar och flygplan, samtidigt som kartan blev tillgänglig för övriga medarbetare.

– Det är det jag tycker om med konsultrollen, att man får vara med där man behövs och kan göra nytta, och att man får bidra till göra saker bättre, säger Mats.

För mer information, kontakta:
Catrine Öst Forssblad, Regionchef, Catrine.Ost@sweco.se