0 av 0 för ""

Google Earth visar var fältet ska gödslas

Sweco har utvecklat applikationen för precisionsodling åt Sveriges Lantbruksuniversitet som gör det enkelt för lantbrukaren att visualisera var växtnäringen bäst gör nytta på fältet.

Med hjälp av ett gratisprogram kan lantbrukaren räkna ut gödselbehovet för olika delar av sina marker och få det visat på flygkartor i Google Earth.

Utifrån en excelfil med information om analysvärden om markkartering genereras automatiskt en beräkning av gödselbehovet för olika delar av markerna. Dataprogrammet PrecisionWizard GE, som utvecklats av Sweco, gör det sedan enkelt att utifrån beräkningen tillverka en karta som visar hur behovet av fosfor, kalium och kalk varierar på fälten.

– Det bästa med den här applikationen är att användaren själv kan se resultatet som presenteras och visas tydligt via kartor i Google Earth, säger Johannes Schulte Sudhoff, uppdragsledare på Sweco.

Gödselspridarna styrs av handdator
För effektiv precisionsodling kan lantbrukaren med hjälp av PrecisionWizard, bearbeta och föra över resultatet i en handdator och använda den för styrning av gödselspridarna som fördelar näringen på fältet utifrån behovet.