0 av 0 för ""

Göteborg förbereder för digital tvilling

För att underlätta utvecklingen av staden har Göteborg beslutat att skapa en digital tvilling som innehåller relevant information om alla byggnader, vägar, träd och liknande. Sweco har kartlagt vilken information som behövs och hur den kan lagras i en City Information Model. Ett pilotprojekt har också genomförts för att se hur modellen kan förbättra och snabba upp stadsplaneringen.

Tanken bakom den digitala versionen av Göteborg är att modellen bland annat ska kunna användas för multidisciplinära scenarioanalyser inom planering och för dialoger kring stadsutveckling. Målet är att Virtuella Göteborg, den digitala tvillingen, ska vara klar till stadens 400-årsjubileum år 2021.

Swecos uppdrag har bestått av två delar. Den ena har varit att kartlägga vilken information man har idag, samt hur informationen ska lagras för att kunna visualisera staden. Den andra delen har varit att praktiskt utforska möjligheterna som en digital tvilling ger i ett skarpt stadsutvecklingsprojekt.

– Vi har konstaterat att de IT-stöd och en stor del av den information som behövs för att skapa en digital tvilling finns, och i vårt pilotprojekt där vi digitalt skissade på en framtida stadsdel fann vi också stora tidsbesparingsmöjligheter i att kombinera digitalisering med ändrad arbetsmetodik, säger Fredrik Ekelund som ansvararar för Swecos leverans till Göteborgs stad.

Digitala tvillingar används allt oftare för att underlätta underhåll och utveckling av exempelvis maskiner och byggnader, men det är fortfarande ovanligt med digitala kopior av hela städer.

– Att bygga en modell av en hel stad är nytt och spännande. Göteborgs stad vill förbättra planering, utveckling, förvaltning och användning av staden, och det vi har prioriterat i det här uppdraget är att underlätta planeringsprocessen. I pilotprojektet arbetade vi därför i en digital stadsmodell tillsammans med stadsplanerare och trafikplanerare för att förbättra samverkan mellan dem i tidiga faser i projekten, säger Fredrik Ekelund.

I det första skedet av utvecklingen koncentrerar man sig på att visualisera information om fysiska företeelser som hus, vägar, grönområden och ledningar, men på längre sikt kan den digitala tvillingen komma att innehålla mängder av information.

– I framtiden kan vi se att modellen kan användas för att visualisera miljöföreteelser som vind, sol och buller, funktioner som till exempel lediga p-platser, flöden av olika slag, som människor, varor och energi, men även psykosociala företeelser som upplevd trygghet eller lätthet att träffa människor. Det ska bli spännande att se hur digitala tvillingar kan bidra till utvecklingen av våra städer och samhällen, säger Fredrik Ekelund.

För mer information, vänligen kontakta:
Fredrik Ekelund, verksamhetsutvecklare, fredrik.ekelund@sweco.se

Bild: Göteborgs stad