0 av 0 för ""

Sallad på ett fält

Publicerad: 2022-07-26

Göteborg kan bli självförsörjande på grönsaker

Att en storstad är självförsörjande på grönsaker är mycket ovanligt, men när Sweco undersökte Göteborgs livsmedelsflöden visade det sig att detta skulle vara möjligt. Dessutom visar Swecos rapport att det finns potential för staden att bli till hälften självförsörjande på alla livsmedel.

– I Göteborg finns mycket jordbruksmark och man ligger också långt framme med att stadsodla. Om man maximerar ytan där det går att odla cirkulärt och mäter vad som skulle kunna produceras står det klart att Göteborg kan bli självförsörjande på grönsaker. Och det blir många olika sorters mat – ingen monokultur i odlingen och omväxlande på tallriken. Vi kan också se att det inte behövs något konstgödsel, för det finns till exempel gott om hästgödsel från gårdar i området, säger Emma Danielsson, uppdragsledare och hållbarhetschef för Swecos division Energy & Industry.

Göteborg och kringliggande kommuner producerar stora mängder livsmedel. Ändå köper många av stadens offentliga och privata aktörer mat från andra delar av landet och världen. För att kunna undersöka alla näringsflöden har Swecos experter samlat ihop rapporter som redan finns och även genomfört en mängd intervjuer. Bönder, stadsodlare, fiskauktionen och reningsverket har alla bidragit med information om vad som produceras inom kommunen och vad som händer med avfallet.

– Vi har talat med fiskhandlare, matfabriker, livsmedelsbutiker, restauranger, de som hanterar matavfallet och med bönder som plockade tomater medan vi pratade. Informationen har vi sedan sammanställt i flera steg för att måla upp olika scenarion och se vad som händer i olika led om vi ändrar något. För att uppnå en cirkulär stad måste all näring tas tillvara, säger Emma Danielsson.

När det gäller förbättringspotential nämner hon att mycket matsvinn idag eldas upp och att näring som skulle gå att utvinna ur avfall transporteras till andra kommuner. Det finns också en mängd hästgårdar vars gödsel skulle gå att använda mer till odling.

– Göteborgs stad har mycket mark, men för att bli självförsörjande krävs att marken används till odling. Man måste inte bygga växthus, men det är viktigt att skala upp de odlingar som finns, något som staden skulle kunna hjälpa till med. Vi ser också stora möjligheter med industriell symbios, till exempel att man kopplar ihop en fiskodling i kallvatten med en livsmedelsfabrik där det blir matsvinn. Det skulle ge volymer som passar en storstad utan att förbruka för mycket energi, säger Emma Danielsson.

Swecos experter ser också en möjlighet för Göteborg med omnejd att på sikt kunna bli till hälften självförsörjande på livsmedel.

– Om staden skulle ta hjälp av omkringliggande kommuner som har mer mark skulle det gå. Då skulle det även finnas möjlighet att hålla djur, som är mindre yteffektivt än att odla säd. Göteborgs Stad är väldigt ambitiösa på odlingsområdet och har arbetat mycket med småskaliga lösningar, men det vi har undersökt nu är hur man kan skala upp det. Det vi kan konstatera är att möjligheterna är mycket goda och att en mängd nya jobb också skulle kunna skapas i och med omställningen, säger Emma Danielsson.

För mer information, kontakta: Emma Danielsson, emma.danielsson@sweco.se

Swecos rapport för Göteborgs stad visar på en potential att inom en tioårsperiod uppnå:

  • cirka 40 procent lokal produktion per år, – varav 20 procent på Göteborgs Stads mark – jämfört med en procent idag inom Göteborgs Stad totalt
  • cirka 20 000 000 kronor i besparingar för Göteborgs stad per år
  • cirka 75 000 ton minskade utsläpp av koldioxidekvivalenter per år
  • cirka 5 000 arbetstillfällen

Läs rapporten här

Läs mer om Swecos tjänst ”Flödeskartläggning livsmedel” på Marketplace