0 av 0 för ""

Gotland kan få Sveriges första Power to gas-anläggning

Gotland har rätt förutsättningar för att producera förnybar gas av överskott från vindkraftsel, visar en ny rapport framtagen av Sweco. Runtom i Europa byggs Power to gas-anläggningar för att ta tillvara energi från förnybara energikällor, och Gotland kan bli först ut i Sverige.

Det råder ingen brist på förnybar energi – utmaningen är att göra den tillgänglig där den behövs, när den behövs och till konkurrenskraftiga priser. Vindkraft, och andra intermittenta energikällor, kan varken styras regleras eller lagras utan energin måste användas samtidigt om en produceras.

Power to gas är en teknik där överskott från exempelvis vindkraft tas tillvara och lagras som förnybar gas. Om vätgasen reagerar med koldioxid framställs metan, som kan bli drivmedel för både fordon och fartyg. På så sätt knyter Power to gas ihop energisystemet. Med samarbete tvärs över energislagen kan resurserna utnyttjas på ett smartare sätt. Runt om i Europa byggs anläggningar för Power to gas. Nu är det dags för en i Sverige och den nya rapporten visar att Gotland har rätt förutsättningar för etablering av en Power to gas-anläggning.

Kort om Power to gas i Sverige

Projektet Power to gas undersökte i en första studie 2013 potentialen för Power to gas i Sverige. Den andra studien undersökte möjligheter och förutsättningar för att bygga en Power to gas-anläggning i olika delar av landet, en studie som Energimyndigheten beviljade medel till. Nu presenteras den tredje rapporten – om förutsättningarna för en etablering av en anläggning på Gotland.

Power to gas-projektet drivs av Swedegas, E.ON, Svenska Kraftnät, Region Gotland, GEAB, Cementa och Hydrogenics. Sweco är projektkoordinator och skapar en genomförbarhetsstudie kring Power to Gas vilket omfattar tekniska studier, marknadsstrategier, lönsamhetskalkyler och analyser.

Här kan du ta del av rapporten.

För mer information, kontakta:

Farzad Mohseni, energikonsult Sweco, +46 (0) 8 695 58 28, farzad.mohseni@sweco.se