0 av 0 för ""

Hallå där David Lindelöw

… aktuell med den rykande färska Urban Insight-rapporten om restidens roll i trafikplaneringen, som redan har fått stor uppmärksamhet i media.

Grattis till rapportsläppet!
Tack så mycket! Det känns väldigt roligt att rapporten är ute nu – och det är förstås extra kul att den fick ett så positivt mottagande redan från start.

Kan du berätta lite kort om vem du är och om din roll på Sweco?
Jag är trafikplanerare på Sweco i Göteborg och har jobbat här sedan 2016. Innan dess var jag doktorand i trafikplanering för gångtrafik vid LTH. Många av mina Sweco-uppdrag har handlat just om gångtrafik och hur man kan hantera fotgängare som transportsätt, på riktigt.

Hur kom du in på den här banan – var det något särskilt som fångade ditt intresse?
En blandning av intresse och slump, skulle jag nog säga. Jag har länge varit intresserad av trafikplanering och kollektivtrafik. Sen blev jag involverad i några projekt som handlade om att ta fram strategier för ökad gång och cykling. Jag tilltalades av idén att se gångtrafik som en del i kollektivtrafiksystemet – ett transportsätt som vi bör ta mer på allvar.

Du har nyligen skrivit en Urban Insight-rapport som kom ut i dagarna. Berätta vad den handlar om. 
Den handlar, i korta drag, om restidsbudget – ett intressant och viktigt ämne. Trots att vi idag kan resa snabbare än för 100 år sedan, så ägnar vi inte mindre tid åt det. Vår dagliga totala restid verkar vara i genomsnitt densamma som för nästan ett sekel sedan – runt 70-80 minuter. Vi reser alltså längre distanser under samma restid.

Transportsystemet utvärderas ofta utifrån hur snabbt det är. Vi vill komma fram snabbare, på kortare tid. Men vi kompenserar samtidigt delvis med att bygga ut våra städer. Hur stor en stad kan bli har ett samband med vilken hastighet vi kan hålla i transportsystemet.

En ökad hastighet betyder alltså inte nödvändigtvis att vi sparar tid. Vad kan vi lära oss av det här?
Jag tror att vi behöver kombinera, och ibland ersätta, traditionell trafikplanering med principen om närhet och tillgänglighet. Att förtäta och bygga städerna mer ”inåt” är en trend sedan ganska länge. Genom att prioritera närhet och tillgänglighet kan invånarna vara tidseffektiva även med långsammare färdmedel, och fler kan använda staden i sin vardag och inte bara på sin fritid.


 

Mer information

David Lindelöws rapport Running to stand still – the role of travel time in transport planning är en del av Urban Insight, ett långsiktigt Sweco-initiativ med ett nytt tema varje år. 2018 är temat ”Urban Move”, med fokus på rörlighet och hållbar transportutveckling i Europa. Experter från hela Sweco delar med sig av kunskap och insikter kring stadsutveckling utifrån ett medborgarperspektiv.

Läs rapporten här
Läs TT:s intervju med David Lindelöw på SVT Nyheter
Läs mer om Urban Insight