0 av 0 för ""

Hållbar stadsutveckling i fokus när bostadsministern besökte Sweco

På onsdagen fick Sweco digitalt besök av Sveriges bostadsminister Märta Stenevi för att diskutera stadsutveckling och hållbart stadsbyggande. Mötets värdar var Swecos hållbarhetschef Mattias Goldmann och Ulla Bergström som är divisionschef för Sweco Architects.

Hej Ulla och Mattias! Hur kommer det sig att bostadsministern besökte Sweco?
– Märta Stenevis ansvarsområden sammanfaller väldigt väl med vår expertis, bostäder, stadsmiljö och jämställdhet. Många av de mål som Sverige satt, ofta i bred politisk enighet, kräver ett nytänk som vi gärna bistår med, säger Mattias Goldmann.

Vad sades under mötet?
– Vi hade något så ovanligt som ett arbetsmöte med över 300 deltagare! Under mötet lyftes bland annat hur städernas befintliga strukturer kan användas bättre, hur vi kan skapa blandstad, hur klimatpåverkan vid ny- och ombyggnation kan minskas utan att kostnaderna ökar och hur den sociala segregeringen kan minskas, säger Mattias Goldmann.

– Ett perspektiv som lyftes är att utveckla en cykelinfrastruktur, där vi gör det säkert och tryggt att använda cykeln som färdmedel och för att våra barn kunna cykla till skolan och fritidsaktiviteter.
Barnperspektivet i stadsplanering var också något som lyftes, att forma rum och miljöer som utvecklar barnen och som vi vet samtidigt är bra för våra äldre, säger Ulla Bergström.

Hur kan Sweco göra skillnad?
– Vi gör skillnad varje dag genom att arbeta med den hållbara omställningen i våra uppdrag. Ett exempel är att ta tillvara den redan byggda miljön och använda våra byggnader på ett nytt sätt. Det är en av de mest hållbara investeringar vi kan göra, säger Ulla Bergström.

– Genom att vi är störst i Europa på det vi gör, har vi stor erfarenhet och många exempel att dela med oss av. Vår roll stärks också av att vi så tydligt ”walk the talk”; våra egna tuffa klimat- och hållbarhetsmål visar att vi menar allvar och öppnar dörrarna för vår kunskap, säger Mattias Goldmann.

Vad händer nu?
– Redan i början av nästa vecka får bostadsministern och hennes stab ett fördjupat underlag från oss, och sedan fortsätter förhoppningsvis dialogen. Det är roligt att vi kan dela med oss av våra insikter och se hur vi kan vara relevanta. För att klara av klimatomställningen behöver vi en samordning och gemensam agenda för att ta vårt ansvar i samhällsomställningen, säger Ulla Bergström.

För mer information, kontakta:
Mattias Goldmann, hållbarhetschef, mattias.goldmann@sweco.se