0 av 0 för ""

Hållbarhet i centrum när ny stad planeras i Jinan

Jinan är huvudstad i Shandongprovinsen i Kina, och har cirka sju miljoner invånare. Nu ska staden växa, och North Jinan planeras på andra sidan Gula floden. Hållbara lösningar och klimatanpassning står i centrum när Sweco är med och planerar en helt ny stad från grunden.

Sweco bidrar med expertis inom bland annat stadsplanering, arkitektur, trafik, energi, avfall, vatten och ekologi när nya North Jinan växer fram. Målet är att utveckla en stad som är både ekologiskt, socialt och ekonomiskt hållbar och Swecos roll är, förutom rent designarbete, att stötta Jinan stad med att leda workshops och utveckla de lokala konsulternas kunskap i att skapa nya hållbara system och lösningar.

– Det kunden särskilt efterfrågar är vår kompetens inom hållbar stadsutveckling och erfarenhet av ett mer integrerat arbetssätt mellan olika discipliner och aktörer, säger Anna Hessle, uppdragsledare och Kinaansvarig hos Swecos arkitekter.

Projektet är utpekat som nationellt pilotprojekt för transformation av det kinesiska samhället bort från monofunktionell stad med smutsig industri till attraktiva blandade stadsmiljöer som skapar innovation och ekonomisk utveckling på en hållbar grund.

– När man planerar en stad från början, som i North Jinan, går det att optimera förutsättningarna för exempelvis energiförsörjning, vattenhushållning och avfallshantering på ett helt annat sätt. Det känns också spännande att området är av nationellt intresse, och att våra hållbara lösningar kan få stort genomslag även i andra delar av Kina, säger Anna Hessle.

Arbetet med byggnationen av förbindelser över floden, nya gator, markanvisningar och försäljningar är nu i full gång och inom några årtionden beräknas den nya stadsdelen kunna inhysa en till två miljoner invånare. Sweco har redan arbetat med projektet under flera år och närvaron i Jinan beräknas bli ännu större under första delen av 2019.