0 av 0 för ""

Hållbarhetsplan integreras i digital översiktsplan för Täby kommun

Täby är Sveriges första kommun som får en översiktsplan integrerad med ett hållbarhetsprogram. Swecos stadsplanerare har fått i uppdrag av kommunen att ta fram en övergripande strategi som utgår från Agenda 2030 och de 17 globala hållbarhetsmålen och att göra den kommande översiktsplanen digital.

Swecos stadsplanerare har även tidigare arbetat med att digitalisera översiktsplaner, men det unika i uppdraget för Täby kommun är att arkitekterna från Sweco tillsammans med Täby ska integrera ett hållbarhetsprogram med översiktsplanen.

– En intressant del i arbetet blir att kombinera två helt olika processer med varandra, i detta fall en översiktsplan och konsekvensbedömningen i en iterativ process och framtagande av hållbarhetsmål utifrån Agenda 2030, säger Daniel Rogat, ansvarig stadsplanerare på Sweco.

Med detta integrerade arbetssätt ser Daniel Rogat möjligheten att bryta ett traditionellt stuprörstänk och på så vis uppnå bättre helhetslösningar.

Täby arbetar med att ta fram en översiktsplan till år 2050 där den digitala planen kommer att effektivisera efterföljande samhällsbyggnadsprocess och förenkla arbetet med att ständigt ha en aktuell översiktsplan.

– Översiktsplanen blir även kommunens hållbarhetsprogram som ska styra det fortsatta arbetet för samhällsutvecklingen i enlighet med Agenda 2030. En kombinerad hållbarhets- och översiktsplan är ett nytt grepp som tydligt signalerar Täbys ambitioner för en hållbar framtid, säger Joachim Quiding samhällsutvecklingschef hos Täby kommun.

För mer information, kontakta
Daniel Rogat, stadsplanerare, Sweco, daniel.rogat@sweco.se, tfn: 070-221 08 96