0 av 0 för ""

Hammarby sjöstad – förebild när Sweco planerar ny kinesisk kuststad

Hammarby sjöstad – förebild när Sweco planerar ny kinesisk kuststad

Den kinesiska kuststaden Yantai växer och Sweco har av det svensk-kinesiska bostadsutvecklingsföretaget WhitePeak fått uppdraget att utforma en ny hållbar stadsdel som ska bli hem för 20 000 familjer. Fokus på innovativa lösningar för framtida stadsutveckling är en viktig del i uppdraget.

Under de senaste 20 åren har Sweco genomfört flera uppdrag i Kina. När WhitePeak nu vill utveckla en hållbar och smart stadsdel i staden Yantai har Sweco fått uppdraget att utforma masterplanen för området. Stadsdelen går under namnet Hammarby in Yantai då planeringskonceptet är inspirerat av hållbarhetsprinciperna för Stockholms stadsdel med samma namn. Platsen är, i likhet med Hammarby Sjöstad, ett tidigare industriområde om drygt fyra kvadratkilometer som nu omvandlas till ett levande och grönt område.

– Swecos team består av personer från våra olika verksamhetsområden. Genom att involvera flera kompetenser i ett tidigt skede kan vi skapa de bästa synergieffekterna inom hållbar transport, energibesparing och ekosystemtjänster för att integrera det i masterplanen. Målet med projektet är bland annat att introducera nordiska koncept och tekniska lösningar för att minska miljö- och klimatpåverkan från den snabba urbaniseringen som pågår i Kina, säger Anna Hessle, arkitekt och kinaansvarig för Swecos arkitektverksamhet.

Sweco har redan påbörjat designen av den första etappen som omfattar 2000 bostäder, en ishockeyarena samt kontor och detaljhandel. Ett stort fokus är att planera för de sociala aspekterna så som trygghet och tillit, delningsekonomi samt att framtidssäkra byggnaderna för morgondagens teknik. Ambitionen är att skapa ett pilotprojekt där den svenska industrin kan bidra och som kan vara en pilot för framtida stadsutveckling i Kina.

Uppdraget är värt cirka 7 miljoner SEK och ett avtal för långsiktigt samarbete mellan Sweco och WhitePeak skrevs på under konferensen Nordic China Smart City Conference som hölls mellan den 26–28 mars i Stockholm. Signeringsceremonin bevittnades av näringsministern Ibrahim Baylann och den kinesiska ambassadören Gui Congyou. Under eventet deltog även flera av Swecos medarbetare på scen som talare, däribland Anna Hessle, Anna Yman, vd för Swecos vatten- och miljöexperter, Kaj Möller, utlandschef på Sweco samt Fredrik Ohls, senior expert inom dagvattenhantering.