0 av 0 för ""

Helsingborgs stad beställer spårvägsstudie

Sweco vann nyligen upphandlingen av en förstudie för spårväg mellan Helsingborg och Höganäs. Förfrågan kom från Helsingborgs stad och uppdraget kommer att pågå i drygt ett år.

Kapaciteten på Helsingborgs mest belastade busslinje beräknas nå sitt tak inom åtta år och dessutom pågår det omfattande stadsförnyelseprojektet H+ i centrala Helsingborg, vilket kommer ställa nya krav på kollektivtrafiken. Detta, i kombination med att kuststräckan mellan Helsingborg och Höganäs är hårt trafikerad av pendlare, har gjort att Helsingborgs stad bestämt sig för att utreda möjligheterna att anlägga spårväg i centrala Helsingborg samt mellan Helsingborg och Höganäs.

Helsingborgs stad kommer tillsammans med Höganäs kommun att påbörja utredningsarbetet och i början av mars tecknades ett avtal med Sweco.

– Det är mycket spännande med satsningen på spårväg som nu är på gång i Helsingborg, Malmö och Lund för att förbättra kollektivtrafiken. Bildandet av SPIS (Spårvagnar i Skåne) innebär att man effektivt kan samordna beställarnas arbete inom exempelvis teknik och kravställning, säger Stefan Gustafsson, regionchef för Swecos infrastrukturkonsulter i Malmö.

Sweco har tidigare arbetat med spårvagnsprojekt i städer som Stockholm och Göteborg, och det har gett värdefull erfarenhet inom området. I Helsingborg arbetar Sweco sedan tidigare med en mängd olika projekt, bland annat den nya hamnleden, vilket gör att det redan finns omfattande kunskaper om förhållandena på plats.

Förstudiens syfte är att undersöka spårvägens sträckningsalternativ och kostnader, dessutom ska en miljökonsekvensbeskrivning tas fram. Under 2013 ska slutrapporten vara klar och den kommer sedan att utgöra underlag för det fortsatta planeringsarbetet.

Läs mer i pressmeddelandet från Helsingborgs stad.

För mer information kontakta:

Cornelis Harders, cornelis.harders@sweco.se Telefon:+4686951347