0 av 0 för ""

Lastare lyfter pappersrullar

Publicerad: 2022-11-11

Holmen Paper Braviken siktar mot fossilfri fordonsflotta för interna transporter

På Bravikens pappersbruk utanför Norrköping tillverkas specialpapper till magasin, böcker och förpackningar. En mängd fordon, som bland annat truckar, dumprar och hjullastare, används för interna transporter och nu siktar Holmen Paper på att uppgradera, effektivisera och samtidigt göra fordonsflottan fossilfri. Sweco har gjort en analys av nuläget och rekommenderat strategier för olika fordonstyper och en handlingsplan för en smart övergång.

– Holmen Paper Braviken är ett av världens mest produktionseffektiva pappersbruk. Teknik och miljömedvetenhet står i centrum och därför är det viktigt för oss att även ställa om våra egna transporter till att bli hållbara, säger Jon Nyström, sektionschef centralt underhåll på Holmen Paper Braviken.

Istället för att köpa ett nytt fordon i taget ger Swecos analys möjligheten att skapa en helhetslösning.

– Det traditionella sättet att jobba är att ersätta ett fordon i taget mot ett annat fossilfritt fordon, men då finns en stor risk att man missar synergieffekter. Våra rekommendationer leder till att det totala antalet fordon kan minskas med 16% jämfört med dagsläget. Vi har kunnat bidra med de bästa förutsättningarna för att både effektivisera och skapa en övergång till fossilfri drift, säger Emma Danielsson, uppdragsledare och hållbarhetschef för Swecos division Energy & Industry.

För att kunna göra en korrekt analys och förankra den nya strategin har Swecos medarbetare arbetat mycket nära personalen på alla berörda avdelningar på Holmen Paper i Braviken.

– Ett första steg var att bli överens om nuläge och prioriteringar inför framtiden i projektgruppen. Därefter vände vi på alla stenar både internt och externt för att hitta bra idéer inom Holmen och bland de som jobbar med framtidens transporter inom Sweco, säger Emma Danielsson.

Det kan tyckas vara en tuff uppgift att byta en sådan stor mängd interna fordon, speciellt som marknaden för fossilfria alternativ i vissa fall inte hunnit utvecklas hela vägen, men Emma Danielsson menar att det finns vägar framåt om man vågar tänka i nya banor.

– Genomförandet kommer att ta tid, men genom att ha en strategi från start kan man göra rätt från början och undvika kortsiktiga teknikval som sedan behöver bytas ut. Vissa fordon har fossilfria alternativ på marknaden till motsvarande kostnad som dagens alternativ, men i några fall är det bästa alternativet att gå från till exempel transport med truck till stationär transportutrustning. För några fordon finns inte rimliga alternativ ännu, men med kunskap om utvecklingen inom fossilfri teknik kan Sweco ge råd inför framtiden.

Efter full implementering räknar Sweco med att Holmen Paper kommer att minska sina utsläpp med ungefär 160 ton per år.

– Vi har lärt av varandra längs vägen under arbetet med analys och strategi och nu går vi vidare med implementeringen i nästa steg. Det är väldigt givande att jobba med ett företag som har visioner i sitt hållbarhetsarbete och som vill jobba långsiktigt, säger Emma Danielsson.

– Att jobba långsiktigt och hållbart ligger i vårt DNA inom Holmen. Vi fortsätter vår resa för att bli ett helt fossilfritt pappersbruk, och det här är ett viktigt steg på vägen, säger Jon Nyström.

För mer information, kontakta: Emma Danielsson, emma.danielsson@sweco.se