0 av 0 för ""

HSB Malmö tog hjälp av Sweco när de behövde ett nytt avtal för digitala tjänster

För medlemmarna som ingår i HSB Malmö innebär resultatet av Swecos arbete ett förmånligt pris för en helhetslösning med bredband TV telefoni samt möjlighet till IoT tjänster för den Smarta Fastigheten, det ingår även skräddarsydd support.

I maj 2019 påbörjade Swecos experter inom Telecom ett intensivt arbete med att projektleda och stötta HSB Malmö i upphandling av ett nytt ramavtal för digitala tjänster.

John-Erik Swartz är uppdragsledare på Sweco och beskriver uppdraget som framgångsrikt.
– Swecos uppdrag har varit att leda upphandlingsprocessen. Bland annat har vi tagit fram ett upphandlingsprospekt, som skickades ut till ett antal utvalda leverantörer. Därefter genomförde vi ett antal workshops med utvalda leverantörer där lösningar, priser, med mera arbetades fram gemensamt utifrån HSB Malmös krav och önskemål. Under upphandlingsprocessen skapade vi även en SWOT-analys som användes i beslutsprocessen. Hållbarhetsaspekten var viktig i val av ny leverantör, berättar John-Erik Swartz.

De digitala tjänster som nu har upphandlats är bland annat kollektiva tjänster som bredband, TV och telefoni för boende samt IoT tjänster för föreningar och den Smarta Fastigheten, även Wifi-lösning för fastigheten finns med. Över tid kan avtalet kompletteras med fler digitala tjänster om behov uppstår.

– Sweco har gjort hela den här processen otroligt mycket mer smidig för oss. Nu har vi hittat en bra leverantör som har kraften och viljan att ta hand om våra 25 000 potentiella anslutningar. Dessutom har leverantören ett uttalat hållbarhetsarbete som går helt i linje med HSB Malmös, säger Lisa Renntun, medlems- och juridikchef på HSB Malmö.

Bakgrunden till upphandlingen är att avtalet med nuvarande leverantör löper ut vid årsskiftet 2020–2021 och att HSB Malmö fortsatt vill kunna erbjuda sina medlemmar en mycket bra medlemsförmån.

Kontakta
Uppdragsledare John-Erik Swartz, 070-653 30 80