0 av 0 för ""

Trafikljus

Hur blir välfungerande innovationer vardagsmat?

I år är temat för Grönt ljus – transportsektorns resultatkonferens för klimatmålen 2030 och 2045 – elektrifiering av resor och transporter. Vi tog en pratstund med Anna-Emilia Joelsson, hållbarhetschef för Swecos infrastrukturverksamhet och värd för webbinariet ”Fyra framgångsrika försök för förändring att förstora och föreviga – från enskilda projekt till storstilad verklighet.”

 Hej Anna-Emilia! Hur kommer det sig att du och dina kollegor håller break out sessions på konferensen Grönt ljus?

– Vi har varit med på konferensen som deltagare tidigare år och känt att vi också har saker som vi är sugna på att lyfta, så när Trafikverket bjöd in oss tackade vi ja direkt!

Vad kommer ni att berätta om?

–När man hör om en innovation eller ett pilotprojekt som verkar bra så undrar jag alltid vad som händer sen. Hur får man den grejen att gå från att vara en välfungerande innovation till att bli vardagsmat? Vad finns det för utmaningar och möjligheter med det? Nu ska vi, med avstamp i fyra goda exempel, få prata om just det i en hel timme.

Vem vänder ni er till?

– Vi vänder oss till alla intresserade, men extra mycket till olika beslutsfattare inom transport- och infrastruktursektorn, just för att de är i position att skala upp olika pilotprojekt, exempelvis de fyra vi har tänkt presentera.

Varför ska man delta?

– För att vi för klimatets skull snabbt behöver hitta vägar att skala upp och duplicera innovationer, goda exempel och pilotprojekt. Jag tror att många kliar sig i huvudet över just det.

Vad ser du är det viktigaste som behöver hända framöver för att minska transportsektorns utsläpp?

– Det är en svår och mångfacetterad fråga. Många saker behöver hända. Särskilt att transportbehovet minskas och transportarbetet effektiviseras genom att man i infrastrukturplaneringen börjar målstyra istället för prognosstyra. Hur vill man egentligen att samhällen ska se ut transportmässigt? Detta i kombination med ett antal tydliga politiska beslut.

Och sist men inte minst, vad ser du personligen fram emot just nu?

– Vår hyresvärd håller faktiskt precis på att fixa så att vi ska få laddmöjlighet för elbil här hemma, så det ser jag verkligen fram emot!

Läs mer om Swecos medverkan på Grönt ljus!