0 av 0 för ""

Jordklot i rymden

Hur flyttar vi Sveriges Overshoot day?

Earth Overshoot day, eller den ekologiska skuldens dag, är dagen då mänskligheten gjort av med naturens årsbudget av förnybara resurser. Globalt inträffar denna dag den 5 juni, men om världens befolkning levde som vi gör i Sverige skulle den dagen infalla den 21 april. En viktig del i att flytta fram Overshoot Day är att vi blir mer cirkulära. Därför tog vi en pratstund med Alastair Carruth, expert på cirkulär ekonomi på Sweco!

Hej Alastair! Hur funkar Overshoot day?

– Earth Overshoot Day beräknas genom att dividera planetens biokapacitet, alltså mängden ekologiska resurser som jorden kan generera det året, med mänsklighetens ekologiska fotavtryck, det vill säga mänsklighetens efterfrågan för det året, och multiplicera med 365, antalet dagar på ett år. Det vi kan se är att mänskligheten globalt lever som om vi hade 1,7 planeter till vårt förfogande. Vi i Sverige lever som om vi hade cirka 3,5 planeter. Det finns alltså en hel del att jobba på för att vi inte ska ta resurser från framtida generationer. Ökad cirkularitet är en av de viktigaste åtgärderna och enligt Circularity Gap Report Sweden 2023 är Sverige 3,4 % cirkulärt. Det vill säga att majoriteten av resurserna vi i Sverige använder för att tillgodose våra behov kommer från jungfruliga källor.

Förra året inföll Overshoot day för Sverige den 3 april och i år 21 april. Vad beror förflyttningen på?

– Det är en väldigt komplex fråga och anledningarna till att det skett en förbättring är många, men man kan diskutera vissa möjliga anledningar. Enligt data från Energimyndigheten var Sveriges elanvändning under 2023, exklusive förluster, den lägsta sedan tidseriens startår 1990. En möjlig anledning för detta är höga elpriser som motiverar energieffektivitet. Men kan vi behålla en fortsatt låg elanvändning om elpriset sjunker igen? Kan vi behålla lärdomarna i energieffektivitet så att nyttorna är permanenta och inte kopplas till elpriser?

Hur blir vi mer cirkulära?

– När det gäller samhället i stort är viktiga områden resurskonsumtion och avfall. I en cirkulär ekonomi försöker vi att tänka i system i stället för i varor och produkter. För nuvarande är ekonomin huvudsakligen linjär, med konsumtion och avfall. Här kan samhället uppmuntra människor att låna och hyra mer så att vi blir cirkulenter istället för konsumenter. Företag kan satsa mer på cirkulära affärsmodeller och återbrukat material – som pant, uthyrning, tjänster, återbruk – så att vi skapar och konsumerar mindre material. Materialhanteringssystem bör fokusera på minskning och kretslopp av befintliga material.

Lagstiftningen behöver också styra mot mer återbruk och visa resursers värde. Och sist men inte minst: digitala verktyg kommer att stå i fokus för att knyta ihop allt och visa på fördelarna med de cirkulära metoderna.

Hur kan vi på Sweco hjälpa till?

– Tillsammans med våra kunder kan vi identifiera möjligheter och skapa cirkulära lösningar i en mängd olika projekt inom olika områden. Ibland kanske man inte tänker på de cirkulära möjligheter som kan finnas i ett projekt, men vi bidrar gärna med kompetens och insikter och visar nya vägar framåt. Det går alltid att utmana invanda metoder och det går ofta att spara in på både pengar och resurser. Genom att använda digitala verktyg kan vi skapa en optimerad design och ge stöd i projekteringen.

Hur kan man som individ bidra till att dra Overshoot day åt rätt håll?

– Alla kan bidra, på många olika sätt, i allt från att ställa krav, engagera sig och driva på arbetet till att tänka över sina val i vardagen. Hur Overshoot Day beräknas är komplext och innehåller många faktorer, men det finns enkla sätt att beräkna hur hållbara vi själva som individer är, till exempel genom WWF:s klimatkalkylator. Ett bra sätt att minska sitt ekologiska fotavtryck är att förlänga livet på det man redan äger istället för att köpa nytt. En annan sak man kan fundera över är hur mycket avfall man producerar. Matavfallet står för ungefär en tredjedel av de svenska hushållens avfall. Är din andel mer eller mindre än det? En tredje sak att fundera över är energiförbrukningen. Har du fossilfri el i huset och till bilen? Kan du använda bilen mindre? Kanske behöver du inte ens en bil utan kan gå eller cykla mer. När man väl börjar tänka på det inser man ofta att det finns en hel del man kan göra!