0 av 0 för ""

Bensinpump

Publicerad: 2023-04-20

Hur påverkar reduktionsplikten Sveriges möjligheter att nå EU:s klimatmål?

Transportsektorn är en av de samhällssektorer som står inför betydande omställningar för att Sverige ska kunna nå klimatmålen. Sweco har, på uppdrag av Lantmännen, Neste, Preem, Pyrocell, SunPine och Södra Skogsägarna, tagit fram en modell för beräkning av utsläpp utifrån olika nivåer på reduktionsplikten och sammanfattat resultaten i en rapport. Vi tog en pratstund med energistrategen Yuri Joelsson, som tillsammans med kollegan Astrid Agering står bakom arbetet.

Hej Yuri! Varför talas det så mycket om reduktionsplikten just nu?

– Reduktionsplikten är ett krav som ställs på drivmedelsleverantörer för att minska växthusgasutsläppen från fossila bränslen med en viss procentandel. Detta sker genom att blanda in biobränslen i fossila bränslen. Sverige har en sedan tidigare beslutad reduktionsplikt som gradvis ska öka fram till 2030. Inom politiken diskuteras nu att sänka de beslutade nivåerna på reduktionsplikten, vilket har väckt frågor kring hur Sveriges möjligheter att uppnå uppsatta klimatmål kan komma att påverkas.

 Vad handlar er rapport om och vilka är de viktigaste slutsatserna?

– I rapporten beskriver vi hur olika nivåer på reduktionsplikten påverkar Sveriges möjligheter att nå klimatmålen för transportsektorn, både på nationell nivå och EU-nivå. Vi undersöker också vad det kan få för konsekvenser om vi i Sverige misslyckas med att nå de uppsatta målen – vad det kan kosta och vilka möjligheter som finns till flexibilitet i rådande EU-regelverk. En av de viktigaste slutsatserna är att reduktionsplikten är ett kraftfullt verktyg för att uppnå betydande utsläppsminskningar i transportsektorn, och att reduktionsplikten därför kan sägas spela en viktig roll i Sverige möjligheter att nå EU:s klimatmål.

Idag ska ni medverka vid ett seminarium i Riksdagen. Vad handlar det om?

– Det stämmer. Vid seminariet får vi möjlighet att ge inspel till den politiska diskussionen kring reduktionsplikten. Utöver mig och Astrid Agering från Sweco deltar även representanter från Naturvårdsverket, Skogsindustrierna, Drivkraft Sverige, Lantmännen och Södra Skogsägarna. Tillsammans hoppas vi kunna ge en nyanserad bild av olika åtgärder för att nå EU:s klimatmål, och hur en sänkt reduktionsplikt riskerar att påverka Sveriges måluppfyllnad.

För mer information, kontakta:
Yuri Joelsson, energistrateg, yuri.joelsson@sweco.se

Läs rapporten här