0 av 0 för ""

Stockholm

Hur ser framtidens näringsliv ut i Stockholmsregionen?

På uppdrag av Stockholm Business Alliance har Sweco tagit fram en framtidsanalys gällande näringslivets utveckling i Stockholmsregionen. Vi träffade Tomas Källberg, uppdragsledare och samhällsanalytiker på Sweco, för att höra mer om slutsatserna i rapporten.

Hej Tomas! Hur kommer näringslivet att förändras i Stockholm de kommande tio åren?

­– Det kommer vara betydligt mer automatiserat, elektrifierat och grönt än det är idag, medan indikatorerna pekar i olika riktningar när det gäller globalisering och urbanisering. Tjänstesektorn kommer att digitaliseras och automatiseras snabbare än tidigare, men efterfrågan på mänsklig service består – och kanske även växer – vilket gör att servicebranscherna har ett fortsatt stort behov av arbetskraft. Det blir ingen automatiserad beställning på finkrogen och robotsyrror tar inte över i äldreomsorgen.

Hur påverkas regionen av pandemin?

– Pandemin skapar ett strukturomvandlande tryck på besöksnäring och handel, men även på bygg- och fastighetsbolagen när efterfrågan på butiks- och kontorslokaler förändras. Lunchrestauranger och affärshotell behöver bredda sitt erbjudande och det blir fler affärer i ombyggnationssegmentet för byggbolagen.

Hur ser det ut ur ett internationellt perspektiv?

– Stockholm har faktiskt klarat krisen betydligt bättre än flera andra europeiska storstadsregioner som Amsterdam, Frankfurt och Paris. Det kan troligen förklaras av vårt kunskapsintensiva och digitaliserade näringsliv, med goda möjligheter till distansarbete, och på ett relativt begränsat beroende av servicenäringar.

Är det något i rapporten som sticker ut?

– Ja, faktum är att 2020 var tredje året i rad som fler flyttade från än till Stockholms län. Fortsätter den trenden och förstärks med stora årskullar födda runt 1990 som bildar familj och flyttar i pandemins spår kan det få stor betydelse för regionen. Det gör att konsumtionsbaserade företag efterfrågar lokaliseringar längre ut från Stockholm, men möjligheterna till distansarbete gör att kompetensförsörjningen i Stockholm fungerar även om människor bor längre från jobben.

Ni har fokuserat på Stockholm, men kan rapporten vara relevant även för andra städer?

– Definitivt, den är relevant för de flesta svenska städer, men särskilt för de som ligger i länen runt Stockholms län: Uppsala, Södermanland, Västmanland, Östergötland, Gävleborg, Dalarna och Örebro.

En kortversion av rapporten hittar du här: https://stockholmbusinessalliance.se/app/uploads/2021/06/Framtidens-Naringslivkortversion.pdf

För mer information, kontakta:
Tomas Källberg, tomas.kallberg2@sweco.se