0 av 0 för ""

En Prideparad i London

Publicerad: 2023-06-28

Hur skapar vi stadsmiljöer som välkomnar alla?

Juni är Pride Month, en månad då vi står upp för hbtqi-rättigheter och inkludering. Vi tog en pratstund med Shimeng Tovatt, samhällsanalytiker på Sweco, för att höra hur våra stadsmiljöer kan bli tryggare och mer välkomnande för alla.

Hej Shimeng! Hur ser du att samhällsbyggnad hänger ihop med frågor om inkludering och hbtqi?

– Det gör det på flera olika sätt, men det handlar mycket om att främja och att utforma fysiska och sociala miljöer där alla känner sig trygga och välkomna. Trygghet är bland annat friheten att kunna leva som de vi är, även på våra gemensamma gator och torg. Hbtqi-personer är extra utsatta för hot och hat i samhället och det är inte alltid man känner att man kan vistas på alla platser eller visa vem man är fullt ut. Den historiska kampen för Hbtqi-rättigheter har också delvis utkämpats på gator och torg, så det finns en stark koppling till det offentliga rummet.

Hur ser du att våra stadsmiljöer kan bli trygga och välkomnande för hbtqi-personer?

– Det kräver ett komplext samspel mellan olika insatser, men att skapa trygga fysiska miljöer är förstås en viktig del. Det kan handla om en god balans mellan genomflöde och lokalt liv, tillgång till avskilda platser och passager, överblickbarhet, orienterbarhet och goda ljud- och ljusmiljöer, något som också är viktigt för flera andra grupper i samhället. Trygghet i ett område skapas ofta av exempelvis verksamheter i gatuplan som ger fler ”ögon på gatan”, sociala mötesplatser, kvällsöppna verksamheter som restauranger och biografer och närhet till kollektivtrafik. Framöver ser vi att vi kommer att arbeta mer tillsammans med kommunerna när det gäller trygghetsutredningar, i och med den nya lag som träder i kraft 1 juli och som ger kommunerna ansvar för brottsförebyggande arbete.

Hur arbetar du och dina kollegor med hbtqi-frågor och inkludering?

– Vi som arbetar inom samhällsanalys och strategi gör ofta analyser och utredningar i tidiga skeden. Vi tar fram kunskap om olika målgruppers behov och förutsättningar så att detta kan användas som underlag och vi uppmuntrar alltid våra beställare att inte bara utgå från normen. Tidigare har vi till exempel utvärderat trygghetsinsatser i stadsmiljö i Helsingborgs stad. Det har vi bland annat gjort genom walkshops, eller promenadintervjuer. Det är en bra metod för att få en djupare förståelse för en målgrupps behov, genom att tillsammans röra sig i den aktuella miljön och se vilka associationer och reflektioner som uppstår. Walkshops kan göras som en utvärdering av ett befintligt område eller en genomförd åtgärd, eller en undersökning av vad som behövs för att utforma ett nytt område. Varje grupp är expert på sin vardag och det bästa är förstås att utforma inkluderande samhällen redan från start!

För mer information, kontakta: Shimeng Tovatt, shimeng.tovatt@sweco.se