0 av 0 för ""

Globala målen

Publicerad: 2021-11-18

Hur undviker vi målkonflikter i Agenda 2030?

En av de paneldiskussioner som Sweco deltog i under konferensen Hållbart Näringsliv den 16 november handlade om hur målkonflikter i Agenda 2030 kan undvikas och hur synergier mellan målen kan maximeras. Vi tog en pratstund med Swecos hållbarhetschef för Bygg och fastighet, Elise Grosse, som deltog i panelen tillsammans med fastighetsbolaget K2A och hygien- och hälsobolaget Essity.

Hej Elise! Varför är det viktigt att diskutera målkonflikter?

– När Agenda 2030 tas in som en viktig del i affärsutvecklingen uppstår oundvikligt konflikter. Det kan exempelvis handla om avvägningar mellan miljörelaterade och ekonomiska mål eller mellan olika miljömässiga mål. Det är viktigt att diskutera hur man kan arbeta för att maximera synergier och undvika målkonflikter för att hållbarhetsfrågorna ska integreras i verksamheten.

Vilka tips kan du ge utifrån det ni talade om i panelsamtalet?

– Det första är att man inte ska vara rädd för målkonflikter. Genom att förstå dem finns en stor potential till förbättring. Att kunna redovisa förbättringar gällande hållbarhet är det som blir attraktivt framöver. Det andra är att vi behöver kunna svara mot en ökad komplexitet i och med nya lagkrav och ökade krav på att redovisa hållbarhetsdata. Det gör vi genom att ta in olika kompetenser i ett tidigt skede och hantera data med hjälp av digitala verktyg. Men det viktigaste är att göra förarbetet och definiera vilka värden som är i fokus för din organisations affär, nu och framöver, med hänsyn till de nya kraven.

Hur jobbar Sweco med målkonflikter och synergier?

– Sweco har tagit fram en Hållbarhetssol™ som både är en arbetsmetod för att genomföra hållbarhetsbedömningar och ett verktyg för att visualisera resultatet. Både metodiken och verktyget utgår från FN:s 17 globala hållbarhetsmål med de 169 underliggande delmålen. I nära samarbete med kund, leder Swecos experter samtal och workshopar som bidrar till ökat engagemang, förståelse och kompetens. Hållbarhetssolen visualiserar helheten av hållbarhetsbedömningen och stöttar i kundens fortsatta hållbarhetsarbete.

Här kan du läsa mer om Swecos Hållbarhetssol™.

 För mer information, kontakta: Elise Grosse, elise.grosse@sweco.se