0 av 0 för ""

Helena Helgegren

Publicerad: 2022-11-07

Hyresgäster positiva till återbruk vid renovering

För ett år sedan identifierade Sweco att det inte fanns något initiativ i Sverige kopplat till hyressättning av lägenheter som renoverats med återbrukade material. Det ledde till uppstarten av en fokusgrupp inom Återbruksnätverket Öst som Sweco driver för kunder sedan 2019. Fokusgruppen består av ett antal fastighetsägare samt Hyresgästföreningen och organisationen Fastighetsägarna som gått ihop för att samarbeta kring frågan.

– Sedan starten har två av fastighetsägarna i gruppen genomfört pilotprojekt där man renoverat lägenheter genom återbruk. Vid hyresförhandlingarna har sedan representanter från fokusgruppen varit involverade och båda parter är mycket nöjda, säger Helena Helgegren, konsult inom hållbart byggande och återbruk på Sweco och initiativtagare till nätverket.

Bland utmaningarna med att börja renovera med återbrukat material finns att det är ett nytt sätt att arbeta och det innebär att inblandade aktörer måste lära sig under resans gång och hitta nya rutiner. Det nuvarande bruksvärdessystemet bygger också en del på att det ska vara nya produkter för att man ska få höja hyran.

– Som med det mesta inom cirkulär ekonomi handlar det om att hitta nya vägar och tankesätt. Våra kunder har nu renoverat ett antal lägenheter med återbrukat material och ambitionen är att man inte ska se skillnad på en sådan lägenhet och en som renoverats med nya material. Jag tycker själv att det blev jättefint och vi återbrukar ju bara bra saker, säger Helena Helgegren.

Utöver pilotprojekten har fokusgruppen genomfört en enkät som skickats ut till cirka 3000 boende och personer i bostadskö, för att få en gemensam bild av vad hyresgäster tänker kring återbruk. Det är den enda enkäten i sitt slag som har genomförts i Sverige och resultaten visar att hyresgäster generellt är mycket mer positiva till återbruk än man tidigare trott. Bland annat framgår av resultaten att hyresgästerna blir ännu mer positiva när de förstår kopplingen mellan återbruk och minskade utsläpp vid renovering. Många är också beredda att betala en likvärdig hyra som vid en renovering med nya material.

– Det är glädjande att se att hyresgästernas inställning till återbruk är så positiv. Fastighetsägarna ser återbruk som en nödvändig del i att nå sina klimatmål och resultaten från enkäten visar att hyresgästerna vill vara med på den resan, säger Helena Helgegren.

Läs Fastighetsägarnas pressmeddelande

För mer information, kontakta: Helena Helgegren, helena.helgegren@sweco.se

Bild: Helena Helgegren på väg ut på återbruksinventering med kollegan Jonas Millqvist