0 av 0 för ""

Idéstudie kring tunnelbaneutbyggnad i Stockholm

Varje år genomför Swecos experter inom infrastrukturområdet egna utvecklingsprojekt. Utvecklingsprojekten initieras av medarbetarna och drivs av olika expertteam inom företaget.

Nedan presenteras ett av årets utvecklingsprojekt – en idéstudie – som har genomförts på Stockholmskontoret under våren. Idéstudien skickas i dag som en sommarpresent till några av företagets kunder som arbetar med att utveckla Stockholms infrastruktur.

Idéstudien heter ”Östra Länken med tunnelbana” och handlar om hur en framtida utbyggnad av tunnelbanan från Kungsträdgården till Nacka skulle kunna kombineras med Östra Länken. En lösning som skulle ge stora samhällsvinster både ur ett trafikmässigt och ekonomiskt perspektiv.

Här kan du hitta rapporten i sin helhet .

Mats Hermansson, mats.hermansson@sweco.se Telefon:+4686956565
Johan Dozzi, johan.dozzi@sweco.se Telefon:+4686956099