0 av 0 för ""

motorväg

InfraAwards söker lösningar för hållbar och innovativ transportinfrastruktur

InfraAwards är en innovationstävling för hållbar och innovativ transportinfrastruktur. Sweco har bidragit till vinstsumman på 100 000 kronor och nu vänder vi oss till dig som är innovatör med förmåga att ta fram relevanta lösningar för en snabbare och resurseffektivare utveckling av transportinfrastrukturen. Swecos Tabita Gröndal, hållbarhetskonsult och expert inom klimatpåverkan, sitter i juryn i innovationstävlingen.

Hej Tabita! Hur kommer det sig att du är jurymedlem i InfraAwards?
–Min nyfikenhet och drivkraft i att styra mot ett klimatsmart samhälle gör att jag har ett brett nätverk och jag arbetar dagligdags med åtgärder för reducerad klimatpåverkan i planering och projektering av transportinfrastruktur och kommer därför bidra med just dessa glasögon i juryn.

Vad går tävlingen ut på?
– Idéerna som söks i den här tävlingen ska bidra till att hitta lösningar som visar på snabbare och resurseffektivare utveckling av transportinfrastrukturen. Inom planering, konstruktion, anläggning, drift och underhåll med mera. InfraAwards 2021 kan hjälpa en riktigt god idé framåt både ekonomiskt och praktiskt genom kontakter och information.

Vad hoppas du få in för förslag i tävlingen?
– Att bygga och underhålla transportinfrastruktur är kostsamt och tidskrävande. Transportinfrastrukturen orsakar mycket klimatgasutsläpp, luftföroreningar och buller och det finns fortfarande inte tillräckligt stora incitament och möjligheter för människor att göra hållbara transportval. Detta är bara några av problemen som vi hoppas att tävlingsbidragen i InfraAwards ska bemöta och komma med smarta lösningar på. För att lyckas behöver vi öka branschens innovationsförmåga och tillgodogöra oss ny teknik, men också hitta nya affärs- och samarbetsformer och utmana rådande policys och regelverk.

Varför är innovation viktigt för Sweco?
– Vi ser innovation och digitalisering som viktiga möjliggörare i denna omställning. För oss är det viktigt att utveckla vår verksamhet utifrån nya kundbehov och samhällsförändringar. På Sweco ser vi innovation som en central del för att kunna erbjuda våra kunder bättre tjänster och framtidssäkra vår verksamhet och våra erbjudanden. Innovationstävlingar är ett kreativt format som uppmuntrar till- och främjar nytänkande. Vi använder själva innovationstävlingar som metod för att samla in idéer och goda exempel och för att lyfta innovationskraften hos våra medarbetare.

Vill du delta i InfraAwards? Här hittar du mer information!

https://challengesgov.se/infrasweden2030-innovationstavling-infraawards/