0 av 0 för ""

Innocities logo

Publicerad: 2022-01-17

Innocities – Ett innovationsprogram för att hjälpa kommuner med omställningen till ett hållbart samhälle

Nu ska det framgångsrika norska innovationsprogrammet från Smarte Byer og Samfunn utvecklas och erbjudas i Sverige. Under namnet Innocities ska Sweco tillsammans med Smart Innovation, Mälardalens universitet och SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling – utveckla och anpassa den norska modellen för att fungera i en svensk kontext och påskynda omställningen till ett hållbart samhälle hos kommuner, hamnar och andra offentligt ägda organisationer.

De fyra parterna har beviljats finansiering från Vinnova för att utveckla innovationsprogrammet Innocities som ska öka kommunernas innovationsförmåga och påskynda omställningen till hållbara städer och samhällen.

– Vi är jätteglada över att få möjligheten att utveckla Innocities och därmed kunna öka takten i omställningen till ett hållbart samhälle. Kärnan i programmet är innovation och samhandling mellan representanter från kommun, näringsliv, akademi och civilsamhället som vill engagera sig i den lokala samhällsutvecklingen. Kommunen sitter i förarsätet och invånarnas behov är i centrum för programmet, säger Elisabet Spross, Swecos kontaktperson i projektet.

Innocities bygger vidare på en norsk Smart City-modell framtagen av Smart Innovation Norway tillsammans med 15 norska kommuner, offentligt ägda hamnar och energibolag. Genom att vidareutveckla modellen i Sverige ska projektet bidra till att utveckla innovations- och samverkansförmågan hos flera kommuner och offentligt ägda hamnar och andra offentligt ägda organisationer.

– Det ska bli väldigt spännande att nu vidareutveckla modellen tillsammans med ett mycket kompetent konsortium som bidrar med nya innovativa infallsvinklar, säger Ulrika Holmgren, projektledare Smarta Städer och Samhällen hos Smart Innovation.

Projektet letar nu efter offentliga aktörer som vill öka takten i sin gröna omställning. Under 2022 planerar man att kunna erbjuda Innocities innovationsprogram till alla svenska kommuner.

– Kommuner och offentliga aktörer som vill undersöka sina möjligheter att bli mer innovativa och hitta nya vägar framåt är välkomna att höra av sig. Genom att samarbeta och dela smarta lösningar kan vi påskynda omställningen för att uppnå Agenda 2030, avslutar Elisabet Spross.

För mer information, kontakta: Elisabet Spross, elisabet.spross@sweco.se, +46 73 150 98 34

Om Vinnova – Samhällets innovativa lösningar
-Ett program som finansierar InnoCities.
-Totalbudget 1 998 436 kr.
-Projektperiod 15 oktober 2021 – 15 mars 2023.
-Partners: Sweco Sverige AB, Smart Innovation, Mälardalens universitet och SIQ – Institutet för kvalitetsutveckling