0 av 0 för ""

Medarbetare från Sweco och Björk i parken

Publicerad: 2022-09-28

InnoSpira – nytt utvecklingsprogram för smarta och hållbara samhällen

Sweco och svensk-norska BJØRK Innovation etablerar nu utvecklingsprogrammet InnoSpira som erbjuder nordiska kommuner, hamnar och energibolag möjligheten att hitta nya idéer och strategier för att skapa smarta och hållbara samhällen genom samverkan med akademi, lokalt näringsliv och invånare.

– För att hitta de bästa lösningarna för morgondagens hållbara samhällen behövs både innovativa idéer och gedigen kunskap. Sweco och BJØRK Innovation kan tillsammans stötta kommuner att ställa om till social, ekonomisk och miljömässig hållbarhet och skapa de bästa förutsättningarna för alla som lever och verkar där, säger Ann-Louise Lökholm Klasson, vd för Sweco Sverige.

Städer står för över 70 procent av de globala koldioxidutsläppen och den gröna omställningen står i centrum för Sveriges kommuner, ofta med digitalisering som en viktig möjliggörare.

– Vi har expertis inom Smart city-metodiken, hållbarhet och innovation sedan 2010 och har erfarenhet från över 150 referensuppdrag runt om i världen. Tillsammans med Sweco, som har erfarenheten inom digitalisering och affärsutveckling och är ledande inom innovationsledning, kan vi erbjuda ett slagkraftigt utvecklingsprogram för små och mellanstora nordiska kommuner samt deras hamnar och energibolag, säger Ulrika Holmgren, vd på BJØRK Innovation.

Det treåriga programmet tar ett helhetsgrepp på kommunens verksamhet och inkluderar allt från energi och vatten till mobilitet, vård och boende. Att sektoröverskridande samarbete är avgörande för att nå målen i Parisavtalet är något som understryks även i EU:s Missions-initiativ inom Horisont Europa-programmet, där klimatneutrala och smarta städer är ett prioriterat område.

– En hållbar utveckling är inte möjlig utan samverkan och därför är det viktigt att alla ben kommer med, så att vi kan hitta synergier och nya möjligheter. Sveriges kommuner befinner sig på en förändringsresa och innovation kommer att stå i centrum för att klara omställningen till ett smart och hållbart samhälle. Målet med programmet är att skapa nya förbättrade tjänster för alla medborgare, minska kostnaderna för kommunen samt att skapa fler gröna jobb. Vi ser fram emot många givande samarbeten och nya idéer framöver, säger Elisabet Spross, Innovationsledare på Sweco.

För mer information, kontakta:
Elisabet Spross, elisabet.spross@sweco.se, 0760-451986
Ulrika Holmgren, ulrika.holmgren@bjorkinnovation.org, 0709-644944.

Läs mer om programmet på www.bjorkinnovation.org/innospira

Foto: Theodor Zätterström