0 av 0 för ""

Johan Wendelo

Publicerad: 2021-12-17

”Innovation är en förutsättning för utveckling av smarta och hållbara lösningar”

Swecos transportkonsulter satsar stort på innovation och har bland annat instiftat ett innovationspris för sina medarbetare. Igår delades årets priser ut, och vi tog en pratstund med Johan Wendelo, utvecklingschef, för att höra mer om hans tankar om innovation, och om årets vinnare.

Hej Johan! Varför delar ni ut ett innovationspris?

– Innovation är en förutsättning för utveckling av smarta och hållbara lösningar som driver samhällsutvecklingen framåt. Därför är utdelningen av vårt innovationspris viktigt för oss, våra kunder och för branschen i stort. Vår kultur präglas av en nyfikenhet och strävan att ständigt utvecklas tillsammans med våra kunder. Det vittnar också de över 170 idéer om som lagts upp i vår innovationsportal i år, säger Johan Wendelo.

Vad utmärker en bra innovation?

– De kriterier vi har satt upp för priset Bästa innovation handlar bland annat om ifall lösningen kan få oss att arbeta smartare och därmed frigöra tid, samt om lösningen bidrar till ökad hållbarhet. Vi delar också ut ett pris till det mest innovativa uppdraget, och då handlar det om att man använt innovativa arbetssätt eller skapat innovativa lösningar som haft ett stort värde för vår kund.

Vilka tog hem årets priser?

– I år utsåg vi en lösning som heter One Click Workspace till bästa innovation. Det handlar om att automatisera och standardisera processen när vi startar ett nytt uppdrag så att vi sparar tid. Det mest innovativa uppdraget blev Översvämningsskydd i Falsterbo där man tagit fram en klimatsmart lösning som består av en spont av glasfiberarmerad komposit som ska användas istället traditionella betongmurar och stålspont. Förutom att materialet är motståndskraftigt mot havsmiljö är priset bara två tredjedelar av priset för en stålspont, och koldioxidutsläppen bara en sjundedel av utsläppen för en stålspont.

För mer information, kontakta: Johan Wendelo, utvecklingschef, johan.wendelo@sweco.se