0 av 0 för ""

Innovationskraft i fokus hos de nominerade till Swecos Hugopris

Nu är nomineringarna klara till Hugopriset 2015 – Swecos pris för innovativ, inspirerande och hållbar samhällsutveckling. Bland finalisterna finns Köpenhamn, Helsingfors och Landstinget Västernorrland, nytänkande städer och organisationer som driver utvecklingen. Tre stjärnstudenter från Chalmers och SLU är också nominerade.

– Sweco vill lyfta fram och uppmärksamma initiativtagare inom hållbar samhällsutveckling, modiga personer och organisationer som vågar sig på innovation och som samtidigt är en inspirationskälla för andra. Det är med stolthet som vi nu presenterar årets finalister, säger Ann-Louise Lökholm, vd för Swecos installationskonsulter och medlem i juryn.

De nominerade till Swecos Hugopris 2015 är:

Årets innovatör

Årets innovatör utdelas till en person eller verksamhet för en innovation med potential att bidra till hållbar utveckling genom resurseffektivitet. De nominerade är:

Helsingfors för sin innovativa satsning på en integrerad och smart trafiklösning där människor smidigt kan flöda mellan olika transportslag.

Köpenhamn för sitt arbete med att implementera en offensiv Smart Cities-agenda i en komplex organisation. Köpenhamns stad har visat att man kan ta in nya koncept och agera snabbt för att nå redan högt uppsatta mål.

Landstinget Västernorrland för att de på punkt efter punkt ständigt når ambitiöst satta miljömål genom en smart mix av strategi, kommunikation och taktisk självkännedom.

Årets student

Årets student utdelas för ett examensarbete som med god akademisk kvalitet har praktisk relevans för en hållbar samhällsutveckling. De nominerade är:

Johanna Grim, SLU Uppsala, för sitt examensarbete med titeln ”Energianalys av hygieniseringssystem – jämförelse av befintlig pastörisering med integrerad termofil hygienisering på Kungsängens gårds biogasanläggning i Uppsala”.

Johanna Grim har i ett mycket väl utfört examensarbete visat på en betydande potential att reducera energiåtgången i processen att framställa biogas.

Maud Lanau, Chalmers, är nominerad för sitt examensarbete med titeln “The use of LEED Green Building Rating System in Sweden – A case study of Gröna Skrapan in Gothenburg”.

Är en LEED-certifiering detsamma som hållbarhet? Vikten av att ständigt ifrågasätta verktygens förmåga att nå uppsatta mål belyses kritiskt och intressant av Maud Lanau i detta examensarbete.

Tommy Roman, SLU Alnarp, är nominerad för sitt examensarbete med titeln ”Ett sökande efter det material som försvann – En praktiknära undersökning över byggmaterials potential att återanvändas och återvinnas inom landskapsarkitekturen”.

Tommy Roman har på ett intresseväckande sätt lyckats belysa den stora potentialen för cirkulärekonomiska tankebanor inom landskapsarkitekturen.

Vinnarna utses på Swecos inspirationsdag 20 januari 2015

Vinnarna av Hugopriset 2015 kommer att utses under festliga former på Swecos inspirationsdag den 20 januari 2015. Utöver Årets innovatör och Årets student kommer pris även att delas ut till Årets inspiratör, som utses direkt av juryn utan nominering.

Om Swecos Hugopris

Hugopriset är Swecos pris för innovativ, inspirerande och hållbar samhällsutveckling. Priset är en vidareutveckling av f.d. Stora Energipriset och det nya namnet är en hyllning till Hugo Theorell, grundare av Swecos äldsta bolag. I år firar priset 30-årsjubileum.

I juryn för Hugopriset ingår Tomas Kåberger, professor i Industriell energipolicy vid Chalmers och ordförande för Japan Renewable Energy Foundation, Svante Axelsson, generalsekreterare Naturskyddsföreningen, Katarina Pelin, kommunchef Båstads kommun, Louise Trygg, biträdande professor Linköpings universitet, Ann-Louise Lökholm, vd för Swecos installationskonsulter, Andreas Gyllenhammar, hållbarhetschef Sweco och Anna Joelsson, hållbarhetskonsult Sweco.

Andreas Gyllenhammar, andreas.gyllenhammar@sweco.se Telefon:+46636855037

Ann-Louise Lökholm-Klasson ann-louise.lokholm@sweco.se Telefon:+4686955814