0 av 0 för ""

Innovativ installation skapar underjordisk ljusmiljö i prisad kyrka

När Johannes Kyrka behövde en ny församlingslokal blev lösningen att bygga den under kyrkans stora trappa. Swecos experter på installation har förutom ansvaret för elinstallationen, bidragit till att skapa en bra och innovativ ljusmiljö i den underjordiska salen med snudd på obefintligt dagsljus. Nu har Johannes kyrka utsetts till vinnare av Stockholms Byggmästareförenings ROT-pris 2020.

Tre snabba med Christina Björklund, ljusplanerare

Grattis! Vad var utmaningen i uppdraget?
– Det handlade om att utföra en snygg, knappt synlig installation och skapa ett ljus som lyfter det underjordiska rummet. Belysningen skulle också vara i samklang med det lilla dagsljus som finns. Lösningen har krävt både idérikedom och mod då taken är specialritade, välvda akustiktak samt mer kyrkliga valv i de kapell som också användes till lokalen.

Hur gjorde ni?
– Dagsljuset silas ner i samlingssalen genom två stora lanterniner infällda i markbeläggningen ovan jord. I koren jobbade vi med pendlade cirkelformade armaturer med både upp- och nedljus, likt glorior. Samlingssalen fick ett modernare uttryck med integrerat LED-ljus i långa linjer. I akustiktaket placerade vi ett ljus i slitsarna som ger höjd åt taket genom ett sobert släpljus, det gör att rummet känns ljust utan att ta över helt. Kvällstid kompletteras LED-linjernas ljus med taklanterninernas integrerade artificiella ljus, i samklang med en rund pendel. Nya dörrar i glas släpper också in ljus, plus att de skapar en förbindelse med kyrka och park.

Vad har ni fått för respons?
– Kunden är väldigt nöjd eftersom ombyggnaden och den nya lokalen inneburit att kyrkan kan användas mer. Fler församlingsbor nyttjar lokalerna nu, till allt från seminarier till begravningar. Det som började med renovering av trappan och de gamla gravkoren slutade i en ny, ljus församlingssal under jord.

johf770x380.jpg

För mer info, kontakta:
Christina Björklund, christina.bjorklund@sweco.se