0 av 0 för ""

Inspirerande ledarskap en nyckelfaktor för hållbar samhällsutveckling

Vikten av modigt och inspirerande ledarskap för att klara omställningarna till ett hållbart samhälle stod i fokus på årets inspirationsdag som ägde rum på Stockholm Waterfront Congress Centre i tisdags. Årets Hugopris delades ut till tre stolta vinnare.

I tisdags samlades flera hundra kunder, medarbetare och studenter för att lyssna till inspirerande talare och samtal om ledarskap för hållbarhet. Jesper Rönndahl, moderator, guidade oss på ett humoristiskt sätt igenom eftermiddagen och Åsa Bergman, vd Sweco Sverige, delade ut Årets Hugopris.

Dagens första talare Peter Örn, ordförande för bland annat Migrationsverkets Etiska Råd, tidigare ordförande för Delegationen för hållbara städer och chef för Röda Korset, berättade om hur vägen mot ett hållbart samhälle börjar med ledarskap, men även vilka krav detta ställer på just ledarskapet.

– Kärnan i ledarskap för hållbar samhällsutveckling är respekten för mänskligheten och människans lika värde. Det måste vara befriat från fördomar och vi måste se till mångfalden om vi ska kunna ställa om, säger Peter Örn.

Under eftermiddagen fick vi även ta del av samtal om ledarskap för hållbarhet mellan representanter från tre framgångsrika organisationer. Sonja Heikkilä från Helsinki City Planning Department, Kim Spiegelberg från Köpenhamns kommun och Olle Bertilsson från Landstinget Västernorrland, berättade om på vilket sätt deras organisationer genomfört lyckade projekt för ett mer hållbart samhälle.

– Att ha bra och tydliga mål är viktigt, då det visar på om man går mot rätt håll, men det är även viktigt att vi vågar testa olika lösningar för att veta om vi ska implementera dem i framtiden. Vi måste våga göra misstag för att kunna komma framåt, menar Kim Spiegelberg.

Inspirationsdagen avslutades med att Milad Mohammadi, vinnare av Årets inspiratör, berörde publiken med sitt tal som fick stående ovationer. Ett tal som kan summeras att olikheter är våra största möjligheter och bara med större mångfald på ledande positioner kan vi skapa en förändring.

Hugoprisets vinnare Under kvällen tillkännagavs vinnarna av årets Hugopris, Swecos pris för innovativ, inspirerande och hållbar samhällsutveckling. Priset delas ut i tre kategorier och vinnarna blev Årets inspiratör – Milad Mohammadi, Årets innovatör – Köpenhamn och Årets student blev Tommy Roman från SLU Alnarp.