0 av 0 för ""

Det vertikala växthuset Plantagon World Food Building av Sweco och Plantagon tilldelas internationellt arkitektpris.

Internationellt arkitektpris till vertikalt växthus i Linköping.

Plantagon World Food Building i Linköping har tilldelats det prestigefyllda priset The International Architecture Awards 2016. Det är företaget Plantagon som i nära samarbete med arkitekter på Sweco utvecklat den unika idén till hållbar stadsodling i stor skala.

Priset är ett av de mest betydelsefulla arkitektpriserna internationellt sett och delas årligen ut inom byggnadsarkitektur, landskapsarkitektur och stadsplanering.

–Vi är oerhört glada och stolta över att designen av en byggnad som på ett så tydligt vis bidrar till ett mer hållbart samhälle uppmärksammas och vinner, säger Alessio Boco, ansvarig arkitekt på Sweco, som tillsammans med Plantagon och ett stort team på Sweco arbetat med projektet under en längre tid.

Samtliga vinnare i tävlingen presenteras på Istanbul Design Biennial i oktober och utställningen med projekten kommer även att turnera runt om i Europa under 2017.

Bakom priset står The Chicago Athenaeum: Museum of Architecture and Design och The European Centre for Architecture Art Design and Urban Studies.

Mer information om priset och vinnarna finns på www.europeanarch.eu och www.chi-athenaeum.org

Plantagon World Food Building

Plantagon World Food Building i Linköping är ett 60 meter högt, vertikalt växthus som är en kombinerad industri- och kontorsfastighet. Idéen utvecklades av företaget Plantagon och Swecos arkitekter har stått bakom utformningen och de tekniska lösningarna. Växthuset blir en världsunik demonstrationsanläggning för hållbar stadsodling i stor skala. Den långsiktiga målsättningen är att skapa ett svenskt centrum för forskning och utveckling av urban livsmedelsproduktion som ska säkra framtidens globala matförsörjning. Planerad byggstart för byggnaden i Linköping är 2017.


För mer information, kontakta:

Elina Smidlund, presskontakt, elina.smidlund@sweco.se, 08-522 953 62
Alessio Boco, ansvarig arkitekt, alessio.boco@sweco.se, 08-522 952 09


Sweco planerar och utformar framtidens samhällen och städer. Resultatet av vårt arbete blir hållbara byggnader, effektiv infrastruktur och tillgång till el och rent vatten. Med 14 500 medarbetare i Europa kan vi erbjuda våra kunder rätt kompetens för varje sammanhang. Vi genomför uppdrag i 70 länder varje år. Sweco är det ledande konsultföretaget inom teknik och arkitektur i Europa med en omsättning på cirka 16,0 miljarder SEK (pro forma 2015). Företaget är noterat på Nasdaq Stockholm.

Plantagon International är en global innovationsledare inom urban livsmedelsodling. Plantagon arbetar med agritektur för att möta det ökade behovet av lokalt odlat mat i städer världen över. Plantagons teknik minimerar behovet av transporter, land, energi och vatten – och ger ökat värde till storstadsfastigheter. Genom att använda stadens restprodukter som en resurs ger Plantagons process minimal negativ miljöpåverkan. www.plantagon.com