0 av 0 för ""

Järnvägsakademins deltagare står i en trappa på Swecos kontor

Publicerad: 2023-09-20

Järnvägsakademin drar i gång för andra året i rad

För en hållbar samhällsutveckling spelar spårburen trafik som järnväg, spårväg och tunnelbana en avgörande roll. Nu välkomnar Sweco 23 nyutexaminerade civil- och högskoleingenjörer som är taggade på att gå det skräddarsydda introduktionsprogrammet inom järnväg. Vi tog en pratstund med Jan Thulin, rektor för Järnvägsakademin.

Hej Jan! Varför behövs en akademi med fokus på järnväg?

– Vi behöver bli fler som vill och kan arbeta i branschen, idag men också i framtiden. Idén till Järnvägsakademin – som är unik i sitt slag – föddes när vi diskuterade olika sätt att tillmötesgå den stora efterfrågan på våra tjänster inom järnväg. Vi ser behov av att dels attrahera fler ingenjörer som ser en karriärmöjlighet inom järnväg, dels accelerera lärandet för att få in rätt kompetens i våra kunduppdrag snabbare.

Vad får deltagarna ut av Järnvägsakademin?

– För deltagarna innebär programmet en enorm kick-start in i yrkeslivet och en tydlig väg in till järnväg. De får en fantastisk möjlighet att på relativt kort tid utvecklas både på ett personligt och yrkesmässigt plan, komma in i arbetet som konsult, chans att bygga nätverk och få en social kontext.

Vad ingår i programmet?

– Programmet äger rum parallellt med deltagarnas vanliga arbete och pågår mellan september 2023 och mars 2024, då deltagarna utexamineras. Vid fem tillfällen kommer deltagarna träffas fysiskt för att lära sig mer om affärsmannaskap, presentationsteknik, självledarskap, hållbarhet, kvalitet och automation och mycket mer. Vid elva tillfällen träffas de digitalt och utbildningsfokus kommer vara på specifika tekniker inom spårburen trafik, som järnvägssystemet, signalteknik och rolling stock.

Och nu är ni igång?

– Ja! Vi har fått kanonfin respons på programmet och engagemanget från medarbetarna på Sweco är stort, så det känns jätteroligt. Jag vill önska alla våra nya studenter i Järnvägsakademin varmt välkomna till oss!

Jan ThulinJan Thulin, rektor för Järnvägsakademin