0 av 0 för ""

Jobbsprånget – ett initiativ med många fördelar

Jobbsprånget är ett initiativ som genom praktik ska minska gapet mellan nyanlända akademiker och arbetsgivare och ta tillvara kompetens som har hög efterfrågan på den svenska arbetsmarknaden. Möt Hoda Navabzadeh som är praktikant på Sweco genom Jobbsprånget och Erik Lundborg, gruppchef Brand- och Riskteknik, där Hoda gör sin praktik.

Hej Hoda, nu har du varit på Sweco ungefär halva praktikperioden. Hur har det varit?

– Det har varit väldigt bra!  Jag har lärt mig mycket genom att arbeta i olika uppdrag   och jag har även fått lära mig mycket svenska! Mina kollegor är trevliga och hjälpsamma.

Vad var det som lockade med Sweco?

– Det är ett svenskt företag och jag uppskattar den svenska arbetskulturen, samtidigt som Sweco har verksamhet i flera länder och har experter inom flera områden. Jag hade även hört gott om Sweco och att företaget tar väl hand om sina medarbetare.

Vad har du hittills fått göra under praktiken?

– I ett projekt som jag arbetar med just nu bedömer jag risker nära en järnväg. Farligt material transporteras på tåg som passerar området och jag arbetar nära brand – och risk konsulter som är experter för säkerhetsåtgärder. Att vara kreativ är viktigt eftersom det inte finns en fast lösning konsulter i olika projekt. En annan sak jag uppskattar med Sweco är att man uppmuntrar medarbetarna att träna. Det finns många tävlingar mellan olika avdelningar som gör att man sporras av sina kollegor att röra på sig. Väldigt kul och bra för hälsan och sammanhållningen!

Hej Erik, som gruppchef har du varit ansvarig för att Hodas praktik ens skulle vara möjlig!

Vad ser du för fördelar med att engagera dig i initiativet?

– Jag ser det som en fantastisk möjlighet att få lära känna nya talanger, samtidigt som Hoda i det här fallet får möjligheten att öva upp sin svenska och bredda sitt nätverk. Att vi med engagemang och investering av tid kan skapa förutsättningar för henne att komma in i yrkeslivet är fantastiskt, både för personen, samhället och Sweco.

Vad är syftet med praktikperioden på Sweco?

– Syftet är att Hoda ska hjälpa till i olika uppdrag inom riskhantering och vår målsättning är att hon ska trivas och att hon efter avslutad praktik kan fortsätta hos oss i någon form så att Sweco kan fortsätta dra nytta av hennes kompetens.

Den 26 juni öppnar höstens anmälningar, håll utkik på jobbsprånget.se!