0 av 0 för ""

Kaj Möller tar plats i FIDICs styrelse

Den internationella branchorganisationen för tekniska konsulter, FIDIC, har valt in Swecos Kaj Möller som ledamot i sin styrelse för en period på fyra år.

– FIDIC arbetar med att driva utvecklingen av teknikkonsultbranschen framåt. Jag tror att jag främst kan bidra med mitt intresse för konsulttjänstens värdeinnehåll och därmed driva på en utveckling som ökar möjligheterna för oss att få rättvist betalt för det arbete vi utför, säger Kaj Möller

Kaj Möller har arbetat på Sweco i 13 år. De senaste 10 åren uteslutande med företagets utlandsverksamhet. Tidigare har han även arbetat med svensk teknikexport mellan Sverige och Japan samt mellan Sverige och Saudiarabien.

– Kaj har lång erfarenhet av att verka på den internationella arenan. Det är jag övertygad om att FIDIC kommer att ha stor nytta av, säger Eva Nygren, vd Sweco Sverige.

FIDIC står för International Federation of Consulting Engineers och är en internationell organisation för tekniska konsulter. FIDIC är sedan länge författare och upphovsman till många olika internationellt väletablerade konsult- och entreprenadavtal, vilket är till stort värde för bolag som Sweco som är verksamma på den internationella marknaden.

Inom organisationen finns flera olika kommittéer, som driver frågor inom områden som är viktiga för branschen så som; avtal, miljö, antikorruption, resursutveckling och affärsmannaskap. FIDIC har funnits sedan 1913 och firar 100 års jubileum nästa år.

Kaj Möller lyftes inför årets valomgång fram som de nordiska ländernas gemensamma kandidat. FIDICs årsmöte hölls den 5 oktober.

Läs mer om FIDIC på www.fidic.org