0 av 0 för ""

Lisa och Björn framför en karta

Kartor som gör skillnad

Tillsammans med GIS Väst och Läkare utan gränser bjöd Sweco i Göteborg in till ett Mapathon där deltagarna hjälpte till att kartera ett utsatt område så att humanitära organisationer kan nå lokalbefolkningen. Vi tog en pratstund med Maria Syrén, senior geodatakonsult och en av initiativtagarna till eventet.

Hej Maria! Varför är kartor så viktiga?

– I det här fallet är kartor kritiska för att Läkare utan gränser ska kunna identifiera områden som behöver deras livsviktiga insatser. Genom att granska satellitbilder, identifiera och kartlägga byggnader kan man prioritera insatser till platser som sjukhus och skolor där hjälpen behövs som mest.

Vilket område arbetade ni med?

– Vi karterade ett översvämningsdrabbat område i Tchad, Centralafrika, som Läkare utan Gränser ser som särskilt utsatt. Kartunderlaget i området var bristfälligt, med avsaknad av vägar och byggnader.

Hur gick det?

– Engagemanget var överväldigande! Över 50 personer samlades för att fokuserat kartera byggnader under kvällen. Resultatet? Cirka 4200 byggnader kartlagda – en imponerande prestation! Underlaget kommer nu att skickas vidare till lokala volontärer som kommer att fortsätta med att klassificera byggnader och rita in vägnätet i området. Jag vill passa på att tacka alla som deltog i detta meningsfulla Mapathon! Era insatser gör verkligen en positiv skillnad i världen.

För mer information, kontakta: Maria Syrén, maria.syren@sweco.se

Arbete med kartor i ett grupprum

Alla deltagare samlade i stora salen

Toppbild: Maria Syrén och Björn Axelsson framför Missing Maps och ett område i Chad som karterades.