0 av 0 för ""

Kineser tar intryck av Swecos förskolor

I ett svårtillgängligt bergsområde utanför den kinesiska staden Shijiazhuang kommer en förskola med svensk förebild att byggas. Sweco har utformat förskolan och har förutom arkitektur även bidragit med lösningar för att göra förskolan så miljövänlig och energisnål som möjligt. Resultatet blir en förskola med höga pedagogiska ambitioner och sikte på en standard som ska vara normsättande för de bästa förskolorna i Kina.

– Det känns roligt att kunden fastnat just för den svenska förskolepedagogiken i allmänhet och Swecos förskolor i synnerhet. Svenska förskolor anses hålla en hög internationell nivå, säger Jonas Kjellander, ansvarig arkitekt på Sweco.

Förskolan Xian Xian är ett initiativ av en kinesisk industrigrupp som insåg att det behövdes bättre förskoleomsorg i staden Shijiazhuang. Efter att ha utvärderat förskolor runt om i Europa föll beställarna för det koncept som Sweco tidigare levererat till flera svenska förskolor. En viktig förlaga är förskolan Matildelund – en förskola som Sweco utformat och som belönades med Nordic Lighting Award 2012 och Svenska Ljuspriset 2010.

Tilltro till barnens egen förmåga

– Sweco har utformat byggnaderna utifrån en Reggio Emilia-pedagogik, som är utbredd på svenska förskolor. Det är en pedagogisk filosofi som går ut på en tilltro till barnens egen förmåga att lära sig själva och av varandra med pedagogerna som aktiva vägledande lyssnare, berättar Jonas Kjellander.

I byggnaderna tar sig pedagogiken uttryck bland annat i rumsfördelningen som är utformad för olika behov. Det finns stora sociala ytor, samtidigt som det också finns små krypin där barn kan gå undan för att få vara i lugn och ro. Atriumgårdar under tak gör att verksamheten också otvunget kan röra sig mellan ute- och innemiljö.

Fokus på hållbarhet

Förskolan kommer att ta emot 550 barn, vilket är mycket även med kinesiska mått mätt. Däremot är grupperna mindre än i en svensk förskola och personaltätheten högre. Man planerar att ha ett särskilt fokus på hållbarhet och kommer bland annat att ha egen djurhållning och produktion av biogas.

– Swecos lösningar ska på ett pedagogiskt sätt visa på hållbarhetsaspekter för barnen och hjälpa dem att utveckla ett ansvar och en miljömedvetenhet, förklarar Jonas Kjellander.

För mer information, kontakta Jonas Kjellander, jonas.kjellander@sweco.se, telefon:+4619168146