0 av 0 för ""

Andreas Gyllenhammar

”Klimatpåverkan blir allt mer styrande i alla typer av samhällsbyggnadsprojekt”

Sedan Parisavtalet antogs har flera energiintensiva sektorer och företag lagt fram planer och policyer som syftar till att minska koldioxidavtrycket och att gradvis minska koldioxidutsläppen. Det dyker också upp nya teknologier som potentiellt skulle kunna minska mängden koldioxid i atmosfären. Detta och mycket annat diskuteras under Decarbonization Day på COP 27. Vi tog en pratstund med Swecos hållbarhetschef, Andreas Gyllenhammar, för att höra mer om läget när det gäller utsläppsminskningar.

Hej Andreas! Vilka är utmaningarna när det gäller att minska utsläppen och ställa om till fossilfritt?

– Det är faktiskt inte att vi saknar kunskap, verktyg och lösningar, för dessa finns. Det handlar mer om att detta ska göras snabbt och i stor skala. Världsläget är också utmanande där många länder sliter med parallella kriser som ekonomi och energi.

Har du några spaningar kring vad som händer just nu inom det här området?

– Europa genomgår en extremt snabb energiomställning där behovet av förnybar energiproduktion är omättligt på kort sikt. Industri och transportsektor har börjat elektrifieras väldigt snabbt. Finanssektorn har börjat bli en stark pådrivare av utvecklingen och vi kan vänta oss att klimatpåverkan blir allt mer styrande i alla typer av samhällsbyggnadsprojekt.

Hur kan vi på Sweco hjälpa till?

– På nästan hur många sätt som helst. Klimat behöver vara på agendan i de flesta uppdrag. Det handlar dels om att vi är möjliggörare av klimatomställningen genom våra uppdrag men också om alla de val vi gör i uppdragen där vi tillsammans med våra kunder söker efter de minst klimatbelastande alternativen. Sedan har vi förstås även ett ansvar i vår egen verksamhet när det gäller kontor och resor.

Har du några exempel på uppdrag där Sweco bidragit till att minska utsläppen?

– Vi har otroligt många. Allt ifrån förnybar elproduktion, vätgasprojekt, batteriprojekt, och elektrifiering av hamnar till stadsplanering för hållbar mobilitet, design av cykelvägar och tillståndsprocesser för gröna industrier. I många fall uppstår den största klimatnyttan i och med att våra lösningar ersätter stora utsläpp. En batterifabrik eller en vindkraftspark har ju också utsläpp, men totalt sett minskar utsläppen eftersom vi då ersätter fossila alternativ.

För mer information, kontakta: Andreas Gyllenhammar, andreas.gyllenhammar@sweco.se

Läs mer om COP27