0 av 0 för ""

Klimatsmarta trähus att räkna med i framtidens hållbara stad

När Sveriges Allmännytta utlyste sin upphandling av ett nytt ramavtal för byggnation av flerbostadshus var Lindbäcks ett av de byggbolag som valdes ut till nästa skede. Där begärdes dock en specifik klimatkalkyl för de presenterade husen. Vi träffade Lindbäcks Ellen Bäckman och Annica Lindbäck för att höra hur de tillsammans med Anna Joelsson på Sweco kunde utföra de klimatberäkningar som krävdes och stå som vinnare i upphandlingen.

Familjeföretaget Lindbäcks, som bygger industriellt producerade flerbostadshus i trä, fick beskedet att deras anbud till Sveriges Allmännytta hade gått vidare i ramavtalsupphandlingen. De hade därmed chansen att få skriva ett sexårigt avtal för punkt- och lamellhusen Tetris som kommunala byggbolag sedan kunde avropa. Sveriges Allmännytta krävde dock en klimatkalkyl för de presenterade husen och denna skulle lämnas in omgående.

– Vi har kontakt med Anna Joelsson och hennes kollegor på Sweco sedan tidigare. De har bland annat hållit en utbildning för oss om klimatberäkningar, klimatdeklaration och livscykelanalys, och de har också varit här på studiebesök i våra fabriker. Jag tror att det var nyckeln till att vi fick ett så fint samarbete. Vi hade en generell klimatkalkyl för våra hus framtagen sedan tidigare, men nu behövdes en specifik kalkyl för just de här husen, utförd enligt en speciell metod. Det var ett pressat läge där vi behövde komma snabbt framåt, så då ringde jag till Anna, säger Ellen Bäckman, affärsutvecklare på Lindbäcks.

Anna Joelsson är expert på klimatsmart byggande på Sweco och har lång erfarenhet av klimatberäkningar och av de olika LCA-verktyg som finns på marknaden. I sitt dagliga arbete hjälper hon både fastighetsbolag som ska ta fram lämpliga klimatkrav för sina beställningar, och de entreprenörer som ska möta kraven.

– I det här fallet var Lindbäcks tvungna att göra klimatberäkningen i ett visst verktyg och enligt vissa kriterier. LCA är en komplicerad metodik och det är svårt att tolka resultaten om man inte är van vid både metoden och verktygen. Jag är glad att vi kunde hjälpa till och visa vilken bra produkt Lindbäcks har. Att de bygger med stommar i trä ger förstås en stor klimatfördel. Det är mycket material i en stomme, så stomvalet blir mycket viktigt när en byggnad skall klimatoptimeras, säger Anna Joelsson.

Tillsammans med sina kollegor på Sweco kunde hon bistå med de beräkningar som krävdes och visa att Tetris var den lösning som gav lägst antal koldioxidekvivalenter av alla inlämnade anbud. Som en av tre entreprenörer vann Lindbäcks upphandlingen och har redan börjat ta emot förfrågningar från olika kommunala bolag. Arbetet med att lära sig mer går dock vidare för Lindbäcks, för det är inte bara i Allmännyttans tävling som klimatberäkningar efterfrågas.

– Att regeringen beslutat om att klimatdeklaration ska införas vid uppförande av byggnader från och med 2022 är något vi har märkt av. Redan nu kommer beställare och vill ha de här beräkningarna, och då måste vi också se till att ha den kunskap som krävs. Det är mycket som är nytt, mycket handpåläggning och många val som måste göras, men vi ser fram emot att få lära oss mer. Vi vill bygga klimatsmart och vara med och driva på utvecklingen i vår bransch, säger Annica Lindbäck, hållbarhetsansvarig på Lindbäcks.

Anna Joelsson ser också en ökad efterfrågan på klimatkalkyler och livscykelanalyser, samtidigt som det varierar mycket i hur kunderna vill använda analyserna.

– Klimatberäkningar kan göras så olika. De kan göras i ett tidigt skede för att visa hur olika val påverkar, eller när byggnaden redan är färdig, som redovisning. De kan fokusera på byggskedet eller ta in hela byggnadens livscykel. När det gäller klimatdeklarationerna hoppas och tror jag att det inte bara blir en pappersprodukt, utan att den nya lagen kommer att utformas så att den blir ett verktyg som ger alla aktörer möjlighet att förbättra sig.

Annica Lindbäck instämmer och lägger till att hon är väldigt glad över att utvecklingen går mot att byggande ska handla om mer än bara ekonomi.

– Vi strävar efter ett hållbart byggande i alla led. Där är klimat och miljö en viktig del – att vi använder våra resurser effektivt och bygger så klimatsmart vi kan. Jämställdhet i branschen och långsiktiga relationer är exempel på viktiga hållbarhetsfrågor vi fokuserar på, och i slutänden ska våra hus förstås skapa ett gott liv för människorna som ska bo i dem.

– Visst är det så. En byggnad är så mycket mer än bara skydd mot kyla och regn. Det handlar om att tillgodose de boendes behov av trygghet, identitet, gemenskap, och även kreativitet. Allt det ingår i en hållbar stadsutveckling, säger Anna Joelsson.

För mer information, kontakta:
Anna Joelsson, anna.joelsson@sweco.se