0 av 0 för ""

Kommer du ihåg när det fanns rusningstrafik?

Under webbinaret ”Kommer du ihåg när det fanns rusningstrafik?” samlades flera experter inom infrastruktur för att diskutera vilka förändringar den pågående pandemin kommer att ha i vårt samhälle. Swecos Claes R Janson, arkitekt, och Mats Hermansson, vd för mobilitet och samhällsanalys, deltog i panelen.

TRE SNABBA MED CLAES R JANSON OCH MATS HERMANSSON

Hej Claes och Mats, kommer begreppet rusningstrafik bli ett minne blott?
– Omstarten efter Corona står och väger – hur mycket återgår i gamla hjulspår och hur mycket av potentialen vi sett i ett mer digitaliserat arbetsliv kommer att förverkligas? Vår erfarenhet är att det har gått förvånansvärt bra att driva projekt och affärer på distans och många har vant sig att jobba hemifrån. Samtalet pekade på ett mer flexibelt arbetsliv, där man inte behöver vara på jobbet samma tid varje dag, vilket ger stora möjligheter för en stadsplanering på människans villkor, en kollektivtrafik där alla får plats utan rusningstrafik och ett ökat cyklande i städerna.

Om inte alla gör allt samtidigt längre får vi möjligheter att utnyttja vår infrastruktur bättre genom att resandet sprids över dygnets timmar och många resor kan dessutom undvikas när möten kan ske på distans. Om en stor del av arbetet utförs på annan plats än det traditionella kontoret kommer också den befintliga byggda miljön användas effektivare. Men vi får inte glömma bort att människan är av social natur och vi kommer även fortsättningsvis ha ett behov av att träffas. Kontoret och arbetsplatsen kan därför komma att få en roll som plats för möten och gruppaktiviteter.

Hur kommer planeringen av städerna att påverkas?
– Städerna måste i större utsträckning planeras för människan med levande gatumiljöer som upplevs i gång- och cykelfart. Vi behöver utveckla cykelvägar som bildar sammanhängande säkra system och låta cykeln bli ett komplement till kollektivtrafiken. Efter decennier av urbanism kan vi se en ny grön våg, framför allt i storstädernas närområden, och tack vare digitaliseringen får landsbygden ett lyft då kontoret i stan får en ny betydelse.

Hur ska vi få till en sådan förändring?
– För att detta ska bli verklighet räcker det inte med god vilja. Pandemin är orättvis och påverkar oss på olika vis och i varierad utsträckning. Ska en förändring ske måste omställningen vara socialt rättvis, annars finns inte grunden för förändring. Och för att undvika sociala snedeffekter av en omställning som denna måste majoriteten vara med på tåget. Det kommer att krävas styrmedel, beslut och regleringar från myndigheter och företag i samverkan, och det kommer även krävas mycket av var och en. För att en förändring ska till behöver vi samverkan och mod, annars finns risken att vi får polarisering och motsättningar. Detta blir tydligt just på kollektivtrafiksidan där vi var på väg mot en rättvisare och hållbarare utveckling men nu behöver utmana oss själva för att återta förtroendet och resandeandelen.  

Missade du webbinaret? Här kan du ta del av det i efterhand: https://youtu.be/G6cVyhkEpi8

För mer information, vänligen kontakta:
Claes R Janson, arkitekt,claes.janson@sweco.se
Mats Hermansson, vd för mobilitet och samhällsanalysmats.hermansson@sweco.se

Foto: Victor Rodriguez