0 av 0 för ""

Konst visar vägen i Norra länken

Ängen, vatten, vinter, vassen, skogen och öppna landskap är målande beskrivningar på naturen och landskapet som omger vår huvudstad. Men det är även namnen på de konstinstallationer som trafikanterna kan uppleva vid sex platser där tunnlarna i Norra länken i Stockholm delar sig. Bakom grundidén till den konstnärliga gestaltningen står bland annat arkitekter från Sweco som tagit fram gestaltningsprogrammet i uppdrag av Trafikverket.

– Vi ville ge trafikanterna en upplevelse av Stockholms natur genom intresseväckande installationer som sträcker ut i rummets och vägens längdriktning, berättar PeGe Hillinge, ansvarig arkitekt på Sweco som arbetat fram grundidén tillsammans med skulptören Pål Svensson. Vi vill att installationerna ska vara som utropstecken och göra det lättare för trafikanterna att orientera sig i en enformig tunnelkörning. Vi har även arbetat mycket med belysningen som varit en viktig del i gestaltningsarbetet.

På de sex platser i tunneln där vägen delar sig fick två konstnärer, en scenograf, en fotograf och en arkitekt den utmanande uppgiften att medverka till utformningen av grundidén.

Genom installationerna har varje plats i tunneln fått en egen identitet samtidigt som de bildar en sammanhängande serie av upplevelser. Tanken är att det ska kännas spännande för resenärerna, vare sig man är tillfällig turist eller pendlare. Uttrycken ska vara enkla att uppfatta men samtidigt kunna upplevas flera gånger utan att man tappar intresset.

PeGe Hillinge och Pål Svensson knöt i ett tidigt skede till sig de personer som fick arbeta vidare på den konstnärliga grundidén. De har sedan även själva arbetat med flera av installationerna. Scenografen Ann-Margret Fyregård har skapat fjärilar i rostfritt stål för ”Ängen”, konstnären Ernst Billgren har arbetat med temat ”Öppna Landskap” där han förvandlar en mörk del av tunneln till ett glittrande skymningslandskap och naturfotografen Mattias Klum har arbetat med fotografier och film vid flera av konstverken.

Tillsammans med Södra länken och Essingeleden utgör Norra länken ett sammanhängande trafiksystem som leder bort tung trafik från innerstan och på så vis ökar framkomligheten och bidrar till en bättre miljö i Stockholms innerstad. Projektet är ett av norra Europas största vägtunnelprojekt och den totala kostnaden är 16 miljarder (2012 års prisnivå).

Swecos uppdrag i Norra länken inleddes år 2004 och beräknas pågå till 2017. Arbetena omfattar teknikområdena väg, trafik, mark, geoteknik, berg, VA-ledningar, kanalisation och konstbyggnad, samt landskapsåtgärder och vägarkitektur. Sweco har varit huvudkonsult för projekteringsuppdraget av berg- och betongtunnelsystemet. Gestaltningsprogrammet för Norra Länken har Sweco tagit fram i uppdrag av Trafikverket.

De sex installationerna:

Ängen av Ann-Margret Fyregård
Ann-Margret Fyregård arbetar som scenograf och kostym­tecknare, främst inom teater och opera och är även verksam som utställningsscenograf. I Ängen kommer naturen in i tunneln via en nisch. Där föds en fjäril som virvlar in och sprider sig under tunneltaket högt över körbanorna. Kopplingen till Carl Michael Bellman gestaltas i form av en luta bredvid texten ”Fjäril´n vingad…” Materialen är rostfritt stål.

Vassen av Pål Svensson
Pål Svensson hör till en av våra mer offentligt företrädda konstnärer med en lång rad skulpturer på offentliga platser spridda över hela landet. I installationen Vassen badar taket i ett gul-grönt ljus, på väggarna finns bilder av vass. På ytan mellan körbanorna står hundratals vasstrån i plexiglas. I vassens topp finns glasklara vippor, som fångar ljuset och skimrar. Formationen gungar när stora fordon dundrar förbi, en vassrugge som följer den skiftande trafikrytmen.

Vatten av PeGe Hillinge och Pål Svensson
I arkitekten PeGe Hillinges och konstnären Pål Svenssons konstinstallation Vatten vilar taket i ett blått ljus. Utefter väggarna finns långsträckta foton av vatten som också ger en blå känsla. På en stram bildskärm leker vattnets rörelser.

Skogen av Pål Svensson
I installationen Skogen  vilar platsen i höstliga färger och bilder av träd flankerar vägen. Ett stort träd i corteenstål sträcker sig upp mot taket och bidrar till en silhuett som med belysning ger ett spännande skuggspel på fondväggen.

Vinter av Pål Svensson och PeGe Hillinge
Taket är mörkt, små ljuspunkter lyser som snöflingor i natten. I ett vinterlandskap  ligger ett stort klot täckt av rimfrost. Ett frysaggregat som tar värme från grundvattnet, ger en yta av rimfrost som lyses upp av starka strål-kastare. Genom återkommande avfrostning skapas en oväntad kritvit yta i den annars grova vägmiljön.

Öppna landskap av Ernst Billgren
Mångsysslande konstnären Ernst Billgren får på platsen Öppna Landskap möjlighet att arbeta i stor skala och förvandlar en sträcka mörk tunnel till ett av människan orört skymningslandskap där bilarnas lyktor ersätter solens och månens sken. Ernst beskriver verket mindre som ett statiskt föremål och snarare som en resa, en slags skulptur.

Foton och filmer av naturfotograf Mattias Klum
Klum har arbetat som fotograf och filmare i över 25 år med många artiklar och foton ibland annat National Geographic. För tillfället är han även aktuell med boken Vår tid på jorden tillsammans med miljö­forskaren Johan Rockström. Mattias Klum svarar för fotounderlag till nischen i Ängen samt till fotoskärmarna på platserna Vassen, Vinter, Sko­gen och Vatten. Han svarar även för filmunderlag till LED-skärmen på platsen Vatten.

Per Göran Hillinge, per.goran.hillinge@sweco.se Telefon:+4631627739