0 av 0 för ""

Kortare avstånd med Sveriges första höghastighetsjärnväg

Ostlänken är den första moderna höghastighetsjärnvägen i landet och en del i den tänkta utbyggnaden av nya stambanor mellan Stockholm och Göteborg/Malmö. Tåg som ska köra i 320 km/h skapar helt nya förutsättningar när Sweco planerar projektet som bjuder på många olika utmaningar. Det innebär en restid Stockholm-Göteborg på endast två timmar.

Drygt fyra mil dubbelspårig höghastighetsjärnväg genom Norrköpings kommun ska planeras, inklusive miljökonsekvensbeskrivningar, formalia för miljöprövningar och systemhandlingar för tekniken. Uppdraget som startade kring årsskiftet 2014/2015 går just nu från utredningsskede till projekteringsskede. Tomas Andersson är uppdragsledare och berättar mer.

Vilken är Swecos roll?

Vi tar fram allt material som behövs för att kunna planera järnvägen. Det finns en järnvägsutredning som ligger till grund för vårt arbete och där har en bred korridor för järnvägen tagits fram, men vi ska precisera exakt var spåret ska placeras.

Vilka utmaningar finns i uppdraget?

– Eftersom det inte har byggts järnvägar för så här höga hastigheter i Sverige tidigare blir det nya förutsättningar på många områden. Tågen kommer att köra i 320 km/h och för det krävs en ny uppbyggnad av själva bankroppen och betong istället för grus under sliprarna. Aerodynamikfrågor i tunnlar och nya beräkningar för buller är också några exempel. I många fall är vi med och bestämmer nya standarder utifrån vår kunskap.

Även landskapet bjuder på utmaningar?

– Ja, vår sträcka går från Kolmårdens höglänta skogar ner till slätten kring Norrköping. Det är en nivåskillnad på över 100 meter. En tunnel kommer att krävas för att vi ska kunna nå de önskade lutningarna på banan och då blir bergkvalitet och miljöfrågor nya utmaningar. I Norrköping ska även ett nytt resecentrum byggas, bakom dagens station, och då blir istället utmaningen att många funktioner ska rymmas på en liten yta. I anslutning till resecentrum kommer järnvägen dessutom att gå i tunnel under staden och under Motala ström och Himmelstalunds hällristningar.

Vad tycker du har varit särskilt intressant?

– Att vi lotsar fram en viktig del i framtidens järnvägssystem och  även att projektet är så stort! Utmaningar finns för tid, kostnad och kvalitet – från helheten ner till massor av detaljer. Det är också många medarbetare som får utvecklas i projektet och många experter som är engagerade. Det handlar om allt ifrån berg- och geoteknik, via tunnelsäkerhet, spår och signalsystem, miljö och planering till ekonomiuppföljning och tidsplanering. Störst fokus har vi nog på samarbete. Till nästa höghastighetsjärnvägsprojekt står vi mycket väl rustade!