0 av 0 för ""

Kortare restid när Sweco utvecklar sträckan Ängelholm-Helsingborg

Sweco har fått i uppdrag att utreda och planera en av de sista bitarna på Västkustbanan. Den idag enkelspåriga sträckan Ängelholm-Helsingborg ska förses med dubbelspår för att öka kapaciteten. Uppdragsgivare är Trafikverket. Ordervärdet för Sweco beräknas uppgå till cirka 25 MSEK.

Den omkring 24 kilometer långa sträckan mellan Ängelholm och Helsingborg är idag en flaskhals på Västkustbanan. Nu ska Swecos järnvägskonsulter ta fram en järnvägsplan och en systemhandling som ska minska restiden på banan och öka kapaciteten.

– Sweco driver tillsammans med Trafikverket hela planprocessen. Hela transportsystemet ska utvecklas för alla trafikslag, från cykel till tåg, broar och vägar. Sträckan Ängelholm-Helsingborg är viktig för resenärerna och nu planerar vi för dubbelspår som ska ge fler avgångar, kortare restid och större punktlighet. Sträckan har också en betydande roll i Västkustbanan som ska knyta ihop Göteborg och Lund, säger Jan Thulin, vd för Swecos järnvägskonsulter.

Projektet startar oktober 2014 med beräkning att vara klart i maj 2016. Även Swecos arkitekter, anläggningsexperter, miljökonsulter och konsulter inom trafik och samhälle medverkar i projektet.

Jan Thulin, Vd Sweco Rail, jan.thulin@sweco.se Telefon:+46104845373

Kristoffer Eriksson, Pressansvarig, Sweco Sverige, kristoffer.eriksson@sweco.se

Telefon:+46104845407