0 av 0 för ""

Kortare restid och ökad kapacitet när Sweco utformar väg- och järnvägsplan i Sundsvallsregionen

Sweco har fått i uppdrag av Trafikverket att utforma en vägplan och en järnvägsplan för sträckan mellan Sundsvall och Dingersjö. Uppdraget är värt 18,3 miljoner SEK. Syftet är att korta restiderna för pendlare samtidigt som godskapaciteten ska öka.

– Vi gläds åt förtroendet att få utforma morgondagens trafiklösning som utvecklar Sundsvallsregionen. Investeringen innebär en väsentlig kapacitetsförbättring av järnvägssträckan för resenärer och de boende i Sundsvallstrakten, säger Johan Dozzi, vd för Swecos anläggningskonsulter.

I arbetet med de nya planerna ingår utbyggnad av dubbelspår mellan Sundsvall och Dingersjö, samt anpassning och ombyggnad av väg 562. Vägen ska anpassas till sin nya funktion och övergå som en länk i ett lokalt huvudvägnät.

– Sträckan mellan Sundsvall och Gävle på Ostkustbanan är idag hårt belastad. Restiderna är långa och det nuvarande järnvägssystemet är ytterst känsligt för störningar och förseningar. De nya väg- och järnvägsplanerna ska förutom kortare restid och ökad kapacitet även öka framkomligheten och trafiksäkerheten på vägarna kring Sundsvall och i regionen, säger Fredrik Wallner, regionchef Swecos anläggningskonsulter.

Swecos arbete påbörjas i januari 2016. Trafikverket beräknar att den nya järnvägen kan börja byggas 2023 och planeras vara färdig 2027. Kostnaden för hela projektet är beräknad till cirka 1,8 miljard kronor.

Johan Dozzi, vd Sweco Civil, johan.dozzi@sweco.se telefon:+4686956099

Fredrik Wallner, regionchef Sweco Civil, fredrik.wallner@sweco.se telefon:+4660169928