0 av 0 för ""

Kaj 16

Publicerad: 2022-05-20

”Kraven på hållbarhet är inspirerande”

Att återbruka och återvinna ett helt hus – det är målet när fastigheten Kromet i Göteborg nu demonteras för att ge plats åt Kaj 16, en helt ny byggnad med stomme av trä. Vilka krav ställer det på projektledningen? Vi ställde fyra snabba frågor till Swecos Peter Axelsson, projektledare, och Frida Sahl, projekteringsledare, som i måndags föreläste på Samhällsbyggnadsdagen om Kaj 16, återbruk och ledarskap.

Hej Peter och Frida! Vad handlade er föreläsning på Samhällsbyggnadsdagen om?

– Den handlade om projektet Kaj 16 med fokus på ledarskap, återbruk och multifunktionalitet. Den gamla fastigheten som står på platsen idag går inte att bevara och därför bestämde sig fastighetsägaren Vasakronan för att starta sitt största återbruks- och återvinningsprojekt någonsin. Målet är att nå 100 procent återbruk och återvinning, det vill säga inget material ska gå till spillo. Så mycket material som möjligt ska återanvändas i den nya byggnaden som samtidigt ska konstrueras med stor flexibilitet i sina funktioner. Som projektledare gäller det förstås att styra projektet så smidigt som möjligt genom processerna mot de uppsatta målen, säger Peter.

Hur mycket har återbrukats hittills?

– Ett år in i processen kan vi konstatera att 106 ton material återbrukats, vilket motsvarar 203 ton CO2-ekvilvalenter. Allt övrigt material har gått eller kommer att gå till återvinning. Betongballasten, plåtfasaden och betongelementen kommer att återbrukas i Kaj 16, det vill säga på samma plats.  För den nya byggnaden är målet att använda återbrukat material i så stor omfattning som möjligt. Utöver materialet från ”Kromet” kan nämnas att samtliga undertaksplattor, invändiga dörrar, kabelstegar, köksstommar, lägenhetsdörrar samt belysningsarmaturer och radiatorer återbrukats, säger Frida.

Vilka är de största utmaningarna i att projektleda Kaj 16?

– Som projektledare är det din uppgift att hålla samman det nätverk av kompetenser som krävs och samtidigt se till att tidplaner, budgetar och miljökrav hålls, något som förstås kan vara utmanande i ett komplext projekt med många processer och inblandade aktörer. Det har också varit en utmaning att under en pågående pandemi skapa sammanhållning och ett gemensamt arbetssätt i ett stort projekt med deltagare från flera länder utan att kunna träffas fysiskt. Men vi har lärt oss mycket under resan; exempelvis att minska antalet resor och i stället träffas hela dagar för att kunna bygga laganda på riktigt, säger Peter.

Vad är det mest givande med det här uppdraget?

– Vasakronans höga krav på hållbarhet generellt och på Kaj 16 i synnerhet är väldigt inspirerande. Vi känner verkligen att vi kan göra skillnad på riktigt. Bortsett från de höga återbrukskraven finns det också mycket annat som är givande med att arbeta med Kaj 16. Det är ett av Nordens största träbyggnadsprojekt och kommer att bli en ikonisk byggnad. Att det första delprojektet gick till final i Årets Bygge 2022 är vi naturligtvis extra stolta över, säger Frida.

För mer information, kontakta: Peter Axelsson, Peter.Axelsson@sweco.se

Läs mer om Kaj 16