0 av 0 för ""

Kronoberg och Kalmar satsar på cirkulär ekonomi

Kalmar och Kronoberg vill ta kliv för klimatet och genomför en utbildningsinsats om cirkulär ekonomi. Sweco har fått i uppdrag att vara rådgivare i samarbetsprojektet som ska hjälpa företag i regionen att utveckla affärsmodeller baserade på cirkulära kretslopp.

Swecos miljökonsult Arvid Lindell är en av de experter som kommer att träffa 38 företag och organisationer i Kronoberg och Kalmar.

– Ekonomin i framtiden bygger på cirkuläritet. Vi pratar om en cirkulär ekonomi, en tydlig vision om ett ekonomiskt system designat för att om och om igen återskapa resurser och därav minimera uttaget av nya naturtillgångar.  Med cirkulär ekonomi har vi lönsamhet, konkurrenskraft, miljö och hållbarhet i fokus. Att utveckla sin verksamhet för en cirkulär ekonomi ger mervärde oavsett om man är redo att helt ändra sin affärsmodell eller att minska sin resursförbrukning, förklarar Arvid.

Just nu söker projektet efter små och medelstora företag som vill delta i utbildningsinsatsen, som ger företagen möjlighet att spetsa sin hållbarhetsprofil med cirkulär ekonomi. Först kommer ett antal workshops att genomföras innan företaget kan ta del av den enskilda rådgivningen som experter från Sweco kommer att genomföra.

–  Jag kommer att hjälpa företag i deras arbete med cirkulär ekonomi. Vi kommer utifrån företagens egna funderingar hjälpa dem till nästa steg för att förverkliga tankar och idéer om cirkulär ekonomi. Exakt vad rådgivningen kommer att bestå av beror mycket på företagets utgångspunkter, säger Arvid.

Cirkulär ekonomi i Kronoberg och Kalmar är en gemensam satsning som syftar till att stötta näringsliv och offentlig verksamhet i utvecklingen mot en cirkulär ekonomi. Läs mer om projektet här.