0 av 0 för ""

Kuala Lumpurs borgmästare imponeras av Sveriges tillgänglighetsarbete

Nyligen tog Sweco tillsammans med Trafikkontoret i Stockholm emot en delegation från Malaysia och Kuala Lumpur. Delegationen var här för att lära sig mer om hur Sverige arbetar med ökad tillgänglighet inom stadsplanering, kollektivtrafik, byggnader och tillgängliga boendeformer. Business Sweden var samordnare för hela besöket.

– De visade stort intresse för de uppdrag vi presenterade för att illustrera hur vi jobbar strukturerat med tillgänglighet och även hur vi arbetar med utvärderingar av miljöer och produkter, säger Emma Newman, tillgänglighetsexpert på Sweco.

Delegationen visade särskilt intresse för trafiksignaler med ljud, kontrast-markeringar, övergångsställen, lekplatser och ledstråk.

– Vi var även ute och visade upp olika tillgänglighetsåtgärder inom planering för gångtrafikanter och inom kollektivtrafik som blev mycket lyckat, säger Helena Svensson, tillgänglighetsexpert på Sweco.