0 av 0 för ""

Kulturhuset Bergsjön

Publicerad: 2023-08-28

Kulturhuset Bergsjön – vägen till en kulturell mötesplats

Häromveckan firade Kulturhuset Bergsjön i Göteborg sitt ettårskalas. Arrangemanget var en del av Göteborgs stads 400-årsjubileum och Sweco deltog bland annat i en fotoutställning, ordnade rundvandring ihop med elever från Angeredsgymnasiet, samt deltog i seminariet ”Vägen till en kulturell mötesplats”. Vi träffade Margareta Diedrichs, ansvarig arkitekt på Sweco, som har ritat såväl byggnaden som det nya torget utanför.

Hej Margareta! Hur skulle du sammanfatta resan mot ett nytt kulturhus?

– Det har varit en lång process fylld med mycket engagemang från alla parter – från medborgarna, beställaren Higab men också från stadens olika förvaltningar och entreprenörer. För oss som arkitekter är det ett av de viktigaste och roligaste uppdrag vi arbetat med!

Vad ser du är viktigt när det gäller skapandet av en kulturell mötesplats?

– Vi hade en god kunskap om platsen och starka idéer kring vad vi ville skapa. Tack vare ett starkt arkitektoniskt grepp har projektet klarat bearbetningar och besparingar på ett bra sätt. Bergsjön som stadsdel har varit underförsörjt på lokaler och platser för kultur. Nu finns värdefulla möjligheter för det mångfacetterade kulturlivet att ha någonstans att vara och kulturen blir tillgänglig för så många fler. Det handlar om möjligheter till meningsfulla aktiviteter och fina chanser att möta andra.

Vad är du mest stolt över när det gäller arkitekturen i det nya kulturhuset?

– Allra mest glada och stolta är vi över att huset fungerar så väl! Under ett års tid har kulturhuset fyllts med massor av olika verksamheter, evenemang och kreativitet för människor i olika åldrar. Nyckelorden lekfullhet, nyfikenhet och upptäckarglädje har verkligen uppfyllts!

Läs mer om Kulturhuset här 

För mer information, kontakta: Margareta Diedrichs, margareta.diedrichs@sweco.se

Kulturhuset Bergsjön interiör

Foto: Felix Gerlach