0 av 0 för ""

Kulturkorgen – en ny mötesplats i Göteborg

I Bergsjön i Göteborg planeras just nu det nya kulturhuset Kulturkorgen. 2017 arrangerade Göteborgs stad en arkitekttävling genom fastighetsbolaget Higab och SDF Östra Göteborg i samarbete med Sveriges Arkitekter. Snart ett år har gått sedan dess och vi träffar Margareta Diedrichs, ansvarig arkitekt som berättar mer om tankarna bakom idén och om vad som händer i uppdraget just nu.

Önskan om ett kulturhus i Bergsjön har funnits länge och flera utredningar har gjorts i syfte att skapa en mötesplats i området. Tävlingsuppgiften och visionen handlade om att utforma ett funktionellt och hållbart kulturhus med hög arkitektonisk kvalitet. Huset ska vara en självklar mötesplats för både boende i området och för besökare. Här ska människor kunna utöva och uppleva kultur som en del av vardagslivet.

Berätta om ert förslag!
– Vi engagerade oss verkligen i uppgiften, där vår kunskap om platsen och vår inlevelseförmåga gjorde att vi tog hem vinsten, i hård konkurrens med tre andra arkitektkontor, med bidraget Kulturkorgen. Byggnaden kommer att innehålla bibliotek, plats för utställning och arrangemang, café, ateljéer och mötesrum. Projektet omfattar både byggnaden och den yttre miljön som innebär tre torg.

Vad är speciellt med uppdraget?
– Uppgiften som sådan är något av de mest engagerande, viktigaste och angelägna projekt man kan tänka sig. Vi har verkligen lagt ner vår själ, både i tävlingsförslaget och nu i projekteringen. Det är många aspekter att tänka på i utformningen, så som inlevelseförmåga i hur huset ska användas och fungera, vi tänker oss byggnaden som ett publikt vardagsrum snarare än en institution. Fler viktiga parametrar att tänka på är hur man rör sig i huset, hur man bjuder in besökare och hur man skapar trygghet. Nyckelord för kulturhuset är lekfullhet, kreativitet och upptäckarglädje.

Varför ett kulturhus just här?
– Bergsjön är ett utanförskapsområde med många sociala problem. Här bor 20 000 personer, det vill säga ungefär som i en vanlig svensk småstad. Människorna här talar över 40 olika språk och kommer från många olika kulturer. Det är en otroligt viktig uppgift att stärka den positiva utvecklingen i området. Sweco har bland annat arbetat med förslag på förtätning med nya bostäder, utveckling av centrumet, där en av de viktigaste delarna blir kulturhuset. Det är viktigt att komma ihåg att Kulturkorgen inte bara är bergsjöbornas hus utan kommer bli en målpunkt för alla göteborgare.

Vad händer i uppdraget just nu?
– Sedan tävlingsskedet har vi gjort en del bearbetningar, synpunkter har arbetats in i förslaget men husets principer och själ finns kvar. I programhandlingsskedet har vi haft mycket intressant samarbete med Swecos konstruktörer, akustiker, miljö-och energisamordnare och installatörer. Exempelvis har vi tillsammans med våra konstruktörer arbetat med parametrisk design som lett fram till en spännande träkonstruktion där tak och pelare samverkar. Nu hoppas vi verkligen att vi får förverkliga dessa idéer!

Planen är att kulturhuset ska stå klart till Göteborgs 400-års jubileum 2021.

Läs pressreleasen: Tävlingen avgjord om nytt kulturhus i Bergsjön