0 av 0 för ""

Länsstyrelsen utökar sitt mobila arbetssätt

Men en mobil lösning kan nu Länsstyrelsen mer effektivt genomföra djurkontroller och skötselplaner av marker ute i fält.

Länsstyrelsen utökar användandet av mobila lösningar och effektiviserar arbetssättet vid djurkontroller och hantering av åtagandeplaner för betesmarker och slåtterängar.

Djurkontroller med mobil lösning
När Länsstyrelsen är ute i fält och kontrollerar hur lantbrukaren sköter märkning och journalföring av nötkreatur samt rapportering av djuren till olika djurregister används det nya mobila arbetssättet.

Med hjälp av en handdator som tas med ut i fält kan nu kontrollanten skriva in all information direkt i handdatorn för att sedan automatiskt få över informationen till en central databas.

– Vi hade behov av att effektivisera vårt kontorsarbete i samband med våra fältkontroller på djursidan och valde därför att satsa på en mobil lösning där den större delen av arbetet görs i fält och vi slipper efterarbetet på kontoret. På köpet visade det sig att vi även nådde en högre kvalitet på kontrollresultaten, säger Camilla Dahlberg på Länsstyrelsen.

Snabbare arbetssätt gynnar naturvärden och miljömål
När Lantbrukare söker miljöstöd för särskilt värdefulla betesmarker och slåtterängar upprättar Länsstyrelsen en skötselplan för marken och villkor för ersättningen. Med en handdator som kan tas med ut i fält där de digitala handlingarna finns går arbetet med att upprätta skötselplanerna fortare ute i fält och håller en högre kvalitet.

– Det innebär även att naturvärdena gynnas ytterligare, vilket i sin tur leder till att det finns större chans att nå miljömålet för ett ”rikt odlingslandskap” och ett ”rikt växt- och djurliv” i odlingslandskapet, säger Linus Johnsson på Länsstyrelsen.

– Sweco och SYSteam har tillsammans med Länsstyrelsen utvecklat och infört det mobila arbetssätt sedan 2006 för bland annat arealstödskontroller. De båda nya mobila lösningarna bygger vidare på den redan framtagna lösningen och Länsstyrelserna kommer att använda sina befintliga handdatorer för att maximera redan gjorda investeringar, säger David Nyström, projektledare på Sweco.