0 av 0 för ""

Nima Karimzadeh på sommargågataLekfulla sommargågator skapar ett levande Stockholm

Varje år gör Stockholms stad om delar av gator till gågator med möbler, växter och kultur. Swecos landskapsarkitekter och trafikplanerare har varit med i projektet sedan dess start och står både för gestaltningen av gatorna och ser till att biltrafiken begränsas till förmån för gående.

Konceptet Levande Stockholm syftar till att levandegöra stadens offentliga rum genom att skapa trivsamma utemiljöer och ett attraktivt stadsliv. Vi träffade Nima Karimzadeh, landskapsarkitekt på Sweco, för att få veta mer om arbetet med platserna och om hur årets sommargågator kommer att se ut.

Hej Nima! Hur går det till att skapa en sommargågata?

– Det handlar mycket om planering och samordning! Våra trafikplanerare gör omregleringsplaner för att begränsa biltrafiken och vi landskapsarkitekter jobbar med att gestalta och möblera sommargågatorna och torgen med utrustning och planteringar. Vi sammanställer färgschema och växtval, fungerar som stöd till trafikkontoret på Stockholms Stad och samordnar projektets utrustning för alla stadens platser. Sammanlagt möbleras Stockholm med över 400 sittmöbler och lekfulla inslag i olika form och färg, cirka 500 träd, blomsterlådor och pelargonpelare samt konst och platsspecifika samarbeten.

Hur har utvecklingen sett ut för projektet?

– Swecos landskapsarkitekter och trafikplanerare har varit med i projektet sedan dess start och bidragit till dess utveckling, både i form av att gestalta och utveckla möbelserien Guldtacka, men även genom ett nytt färgschema, nya koncept och platsspecifika idéer. 2019 vann projektet Stockholms Arkitektförenings pris ”Guldrummet” för sitt initiativ till att skapa bilfria platser där folklivet premieras. Det är jätteroligt att staden velat utveckla projektet och att vi har haft ett väldigt gott samarbete. Att vi även fått så mycket uppskattning från allmänheten och ser att platserna nyttjas känns väldigt bra.

Har ni fått ta hänsyn till pandemin vid utformningen av platserna?

– Mötesplatser utomhus har fyllt en viktig funktion under pandemin och det är otroligt roligt att projektet kunnat stödja samhället genom att bidra till trygga och vackra sociala ytor. Generellt fördelar vi möbler jämnt över ytorna och skapar mer plats för gående utomhus. Dessutom har vi utökat antalet möbler och platser i år.

Hur ser sommargågatorna ut i år?

– I år har vi tagit fram ännu mer möbler, lekutrustning och träd. Projektet har lite nya färger och ett mer utvecklat koncept för varje plats. Extra roligt i år är ommålningen av möbler i nya kombinationer, något som förhoppningsvis gör att projektet tar mer hänsyn till variationen av platser, allt ifrån klassiska miljöer och kajer, ambulerande innerstadsgator till lekfulla förortstorg.

För mer information, kontakta: Nima Karimzadeh, nima.karimzadeh@sweco.se