0 av 0 för ""

Livskvaliteten högst i pendlingskommuner nära storstäder visar ny rapport

Sweco har på uppdrag av Tillväxtverket undersökt livskvalitet och hållbarhet i Sveriges kommuner och regioner. Rapporten, som utgår från det nya mätsystemet BRP+, visar att ekonomisk tillväxt i termer av BRP inte genererar ökad livskvalitet, att kvinnor har högre livskvalitet än män och att livskvaliteten är högst i pendlingskommuner nära storstäderna.

Att pendlingskommunerna nära storstad har hög livskvalitet beror på att det där finns en hög utbildningsnivå hos befolkningen, låg arbetslöshet och låga utsläpp.

– Pendlingskommunerna drar nytta av att vara nära storstaden samtidigt som de kan erbjuda kvaliteter som storstäderna inte har. Där erbjuds mer bostad för pengarna, samtidigt som jobben finns inom ett pendlingsbart avstånd, säger Emma Andersson, samhällsanalytiker på Sweco.

Rapporten visar också att sambandet mellan god ekonomi i termer av BRP och livskvalitet är svagt. Ekonomiskt välmående kommuner har inte högre livskvalitet än kommuner med svagare ekonomi.

– Detta visar att kommunernas satsningar på tillväxt inte är enda lösningen för att höja livskvaliteten. Samtidigt är ekonomiska resurser ett viktigt medel för att kunna investera i sådant som tycks vara särskilt viktigt för livskvaliteten, såsom utbildning och kompetens, säger Emma Andersson.

Det framgår också av rapporten att kvinnor har både högre livskvalitet och bättre framtidsutsikter än män, vilket bland annat beror på att kvinnor utbildar sig i högre grad. Samtidigt har männen både högre inkomster och större ekonomiskt kapital.

BRP+ ett nytt mätsystem för hållbar utveckling
Rapporten baseras på det nya mätsystemet BRP+ som har utvecklats av Reglab. Systemet ger en helhetsbild av tillståndet i regionen och visar regionernas förmåga att skapa livskvalitet för medborgarna i dag och för framtida generationer.

Läs mer här

För mer information, vänligen kontakta:
Emma Andersson, samhällsanalytiker Sweco, e.andersson@sweco.se, 08-613 08 48
Patrik Waaranperä Jean Simon, seniorkonsult och statistiker Sweco, patrik.jean-simon@sweco.se, 08-613 08 81